Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2014

ARCHIWUM
2020
styczeń
luty
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
To były już 14. konsultacje społeczne w trakcie kadencji Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego. Podczas czwartkowego spotkania przedstawiono mieszkańcom koncepcję planowanego przebiegu trasy tramwajowej przez naszą Gminę.Burmistrz przedstawił koncepcję linii tramwajowej


To były już 14. konsultacje społeczne w trakcie kadencji Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego. Podczas czwartkowego spotkania przedstawiono mieszkańcom koncepcję planowanego przebiegu trasy tramwajowej przez naszą Gminę.

[obrazek]

[obrazek]

9 października tuż po godz. 18.00 odbyły się w ICDS konsultacje społeczne w sprawie wydzielenia rezerwy terenu pod linię tramwajową do Łomianek. Na spotkaniu byli obecni m.in. Burmistrz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki i mieszkańcy.

[obrazek]

- Powstanie trasy tramwajowej jest marzeniem części naszych mieszkańców, a ja chciałbym je spełnić. Wspólnie będziemy zmieniać studium, jak i będą powstawać nowe plany dotyczące zagospodarowania przestrzennego. To jest dobry czas, aby wpisać w nie rezerwę pod linię tramwajową - zapowiedział na wstępie Burmistrz Dąbrowski.

[obrazek]

[obrazek]

Następnie Jan Jakiel i Łukasz Oleszczuk z JKO Consulting przedstawili opracowane przez zespół ekspertów koncepcje przebiegu trasy tramwajowej przez Łomianki. Według prezentacji w perspektywie 2030 roku brane są pod uwagę dwa warianty poprowadzenia torów: korytarzem ul. Warszawskiej do Sadowej oraz korytarzem ul. Kolejowej do Sadowej. Realizacja pierwszego wariantu miałaby kosztować ok. 225 mln zł, natomiast drugiego ponad 222 mln zł (netto).

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

W obu wariantach torowisko zostałoby wydzielone na całej długości trasy, a samochody mogłyby wjeżdżać na nie jedynie na skrzyżowaniach. Zakładana długość peronów to ok. 35 metrów (czyli jeden skład tramwaju), niemniej planowane jest pozostawienie rezerwy pozwalającej na ich wydłużenie do ok. 70 metrów. Tramwaje na terenie Łomianek rozwijałyby prędkość do 50 km/h, w niektórych miejscach nawet do 60 km/h. Ciekawostką jest fakt, że w wariancie pierwszym na ul. Warszawskiej jest planowane tzw. zielone torowisko ze względu na mniejszą emisję hałasu.

[obrazek]

- W Łomiankach mówiło się o powstaniu linii tramwajowej od 10, a może nawet 15 lat. Powtarzam, mówiło się... Teraz przedstawiamy Państwu pierwszy dokument planistyczny, z którym Burmistrz będzie mógł udać się do Prezydent Warszawy i wskazać, że coś w tym temacie zostało opracowane oraz policzone. Ten dokument ma bardzo duży podkład merytoryczny - zauważył Wiceburmistrz Rusiecki. - Dzisiaj urzeczywistnia się stworzenie rezerwy pod linię tramwajową. Analiza jej koncepcji będzie jednym z elementów studium. Musimy w tej sprawie lobbować i dyskutować, ponieważ budową linii jesteśmy zainteresowani my jako Gmina, a nie Warszawa - dodał.

[obrazek]

Zastępca Burmistrza powiedział wprost, że opracowanie udowodniło, iż możliwe jest poprowadzenie linii tramwajowej ul. Warszawską bez wyburzenia ani jednego budynku. Należy za to zwrócić uwagę, że wariant dotyczący ul. Kolejowej oznacza wyburzenie 23 obiektów, które kolidowałyby z planowaną trasą tramwajową.

[obrazek]

[obrazek]

W drugiej części konsultacji przybyli mieszkańcy mogli zadać nurtujące ich pytania. Burmistrz i jego Zastępca zapewnili, że uwzględniają w swoich działaniach sugestie mieszkańców. Do 17 października można złożyć do Urzędu Miejskiego bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@lomianki.pl  uwagi dotyczące koncepcji przebiegu linii tramwajowej.