Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2014

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Nowa Rada Miejska zamierza współpracować z Burmistrzem Dąbrowskim i liczy się z jego zdaniem. Na wczorajszej sesji radni uchwalili budżet Gminy Łomianki na 2015 rok. - Jest to projekt realny i bezpieczny - oceniał nowy budżet burmistrz Łomianek.

Wróciła normalność. Budżet uchwalony

Nowa Rada Miejska zamierza współpracować z Burmistrzem Dąbrowskim i liczy się z jego zdaniem. Na wczorajszej sesji radni uchwalili budżet Gminy Łomianki na 2015 rok. - Jest to projekt realny i bezpieczny - oceniał nowy budżet burmistrz Łomianek.

[obrazek]

[obrazek]

W czwartek, 18 grudnia w auli widowiskowej ICDS odbyła się III Sesja Rady Miejskiej. Radni obradowali szybko i sprawnie (posiedzenie trwało niewiele ponad dwie godziny), ale i w sposób merytoryczny. Najważniejszym punktem tych obrad było przyjęcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

[obrazek]

- Jest to projekt realny i bezpieczny. Zapewnia realizację wszystkich niezbędnych zadań, ale i wymaga wprowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki środkami publicznymi - poinformował radnych i obecnych na sesji mieszkańców Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski.

[obrazek]

Radni przyjęli uchwałę, której projekt został również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Według przygotowanego projektu dochody budżetu zostały zaplanowane na 99.744.598 zł, natomiast wydatki na 97.838.588,76 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 22.013.902,92 zł. W budżecie wygospodarowano nadwyżkę 1.906.009,24 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

[obrazek]

Rozchody, jak wyjaśniła Skarbnik Gminy, Hanna Dąbrowska, dotyczące spłaty dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych na budowę ICDS oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2010 roku, wyniosą w 2015 roku 4.906.009,24 zł. Po realizacji spłat zadłużenie Gminy Łomianki w porównaniu do dochodów w 2015 roku wyniesie ok. 12%.

[obrazek]

- Gmina będzie więc miała możliwość ubiegania się o środki z nowego budżetu Unii Europejskiej. Przygotowywaliśmy się na to przez ostatnie cztery lata - stwierdził ponadto burmistrz Dąbrowski.

[obrazek]

Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021, wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018, wyrażenia woli przyjęcia środków z Funduszu Spójności, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

[obrazek]

Dokonano też zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na 2014 rok, podjęto decyzje o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na przebudowę ulicy Wiślanej i przekazaniu w następnym roku dotacji celowej dla Gminy Stare Babice na dofinansowanie organizacji transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7. Radni zgodzili się też na przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Kiełpina, jak i podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

[obrazek]

video-relacja z III Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach