Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2015

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
57,4 mln złotych (o 6,6 mln zł więcej!) trafi w ramach dofinansowania budowy sieci wod.-kan. z Unii Europejskiej do Łomianek. Dziś w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie doszło do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” w ramach Konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

Kolejne miliony na kolejne inwestycje

Gmina Łomianki kolejny raz została Beneficjentem środków unijnych na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych na terenie Łomianek. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki i Prezes Zarządu ZWiK, Tomasz Czajkowski uczestniczyli dziś w uroczystym podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” w ramach Konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

[obrazek]

Dzięki nowej umowie rozszerzony został zakres rzeczowy projektu, a co za tym idzie wkład Unii Europejskiej w rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

[obrazek]

Obecny nabór stanowił możliwość rozszerzenia projektów m.in. o inwestycje wodociągowe, ponieważ w Konkursie nr 7 dofinansowywane były jedynie projekty z zakresu infrastruktury ściekowej, tj. dla budowy sieci kanalizacyjnej i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Warto przypomnieć, że Gmina Łomianki otrzymała już dwa dofinansowania w ramach Konkursu nr 7 i nr 8 na kwotę 43,1 mln zł. Obecnie wartość dofinansowania (Konkurs 7, 8 i 13) wzrosła do 57,4 mln złotych, przy całkowitym koszcie projektów 92,6 mln złotych netto (113,9 mln złotych brutto), a łączna wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej stanowi 62% kosztów inwestycyjnych.

[obrazek]

na zdj. (od lewej): Artur Dąbrowski, Prezes WFOŚiGW w Warszawie, Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek oraz Tomasz Czajkowski, Prezes ZWiK w Łomiankach

W ramach podpisanego aneksu ZWiK zrealizuje przy współfinansowaniu środków unijnych następujące nowe inwestycje:

* *KONTRAKT 21 - Budowa sieci wod-kan w ulicach: Pancerz, Glinianki, Stary Tor – budowa 1,5 km sieci wodociągowej i 0,66 km sieci kanalizacyjnej

* *KONTRAKT 22 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Osikowej, Okrężnej oraz w sięgaczu ul. Krzywej – budowa ok. 0,6 km sieci wodociągowej i 0,1 km sieci kanalizacyjnej

* *KONTRAKT 23 - Rozbudowa i modernizacja SUW „Fabryczna” - zakresem prac jest modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody polegająca na wymianie urządzeń, zwiększeniu przepustowości, wymianie instalacji wod-kan, elektryki i automatyki. Obecnie stacja posiada wydajność 100 m^3 /h, po modernizacji będzie posiadać wydajność 170m^3 /h

Dotychczasowe inwestycje zrealizowane lub będące w trakcie realizacji, które zostały dołączone do aneksu do umowy o dofinansowanie:

   * Budowa ok. 5,0 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 7 - ulice: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego.

   * Budowa ok. 1,7 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 8 - ulice: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4.

   * Budowa ok. 2,9 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 11 - ulice: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia, działka nr 205/2, 254, 166.

   * Budowa ok. 3,1 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 12 - ulice: Zielona, Ułanów Jazłowieckich, działka nr 266, 265, 133, 132, 121, 109, 71, 70/42, 101, 102, 97/1, 92/1, 259, 63, 48, 28, 30, 16, 238, 362, 351/2.

   * Budowa ok. 1,8 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 13 - ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska.

   * Budowa ok. 3,0 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 14 - ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna, działki nr 86, 94, 103, 107/1, 76/10, 113/2, 110, 80, 81, 87/15, 290/12, 291/11, 308/4, 308/7.

   * Budowa ok. 2,7 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 15 - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki, działki nr 342/11, 342/16, 354/8, 354/9, 640/1, 648/5, 1217.

   * Budowa ok. 1,7 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 16 - Chopina, Szczytowa, Szpilmana W., Fabryczna, działki nr 1037/2, 749.

   * Rozbudowa i modernizacja SUW „Trylogia” – Rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zwiększyła wydajność dostarczania wody uzdatnionej o 120 m^3 /h.

   * Wykonano system monitoringu 47 istniejących pompowni.
  * Dodatkowo w podpisanym aneksie uwzględniono refundację zakupu samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji – WUKO.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, w najbliższym czasie opublikowany zostanie aktualny harmonogram wszystkich inwestycji.