Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2015

ARCHIWUM
2020
styczeń
luty
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Teren naszej gminy niestety nie jest uzbrojony w system kanalizacji deszczowej, tylko sporadycznie zlokalizowane są urządzenia służące odprowadzaniu wód opadowych, dlatego tym bardziej odczuwamy skutki opadów deszczu czy roztopy zalęgającego śniegu.

Czas zmierzyć się z problemem odwodnienia dróg…

Teren naszej gminy niestety nie jest uzbrojony w system kanalizacji deszczowej, tylko sporadycznie zlokalizowane są urządzenia służące odprowadzaniu wód opadowych, dlatego tym bardziej odczuwamy skutki opadów deszczu czy roztopy zalęgającego śniegu.

[obrazek]

Musimy to uczciwie powiedzieć: rozbudowując nasze miasto zaburzamy równowagę w przyrodzie, zmieniając charakter zlewni. Budując drogi, osiedla czy parkingi uszczelniamy powierzchnię, ograniczając bardzo infiltrację wody deszczowej do gruntu. A w przypadku ponadnormatywnych opadów obserwujemy, że zarówno urządzenia służące odprowadzaniu wody, jak i powierzchnia biologicznie czynna nie są w stanie na czas odprowadzić nadmiaru wody, która w efekcie zalewa posesje i drogi.

Patrząc na nową drogę, często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele rodzajów urządzeń musi być zainstalowanych, aby te obiekty mogły prawidłowo funkcjonować – kanalizacje deszczowe, separatory, zbiorniki retencyjne, urządzenia odwadniające czy rozsączające itp. Szkoda, że nie podejmowano tego tematu przy budowie istniejących już dróg, gdzie stan odwodnienia jest niezadowalający i wymaga zmian.

Odwodnienie dróg to niezwykle ważny element przedsięwzięcia drogowego. Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, jak istotne jest zapewnienie odpowiedniego odprowadzania wody opadowej z jezdni zarówno z uwagi na trwałość korpusu drogi, jak i z uwagi na bezpieczeństwo jej użytkowników.

Pierwszym krokiem, aby zmierzyć się z tematem globalnie, ale również lokalnie jest opracowanie koncepcji odwodnienia na terenie gminy Łomianki. W drodze procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę prac koncepcyjnych i podpisano umowę na sporządzenie, m. in. na podstawie analiz występowania zastoisk wodnych, dokumentacji wskazującej sposoby efektywnego odprowadzania wód opadowych. Kolejne kroki to etapowe wdrażanie zaproponowanych rozwiązań, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowych.

W związku z powyższym można w terminie do 30 czerwca br. zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łomiankach lokalne problemy z odwodnieniem skrzyżowań, dróg utwardzonych i placów gminnych. Uwagi, problematyczne lokalizacje i dyskusyjne kwestie należy zgłaszać:
•    pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
•    drogą elektroniczną na adres e-mail: umig@lomianki.pl

z dopiskiem: „koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki”

A co my sami możemy już dziś zrobić, aby pomóc rozwiązać problem?

Pamiętajmy, że wód opadowych z posesji prywatnych nie można kierować na sąsiednie działki, a tym bardziej na drogi. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości. Świadome lub nieumyślne kierowanie wód opadowych na drogę to niszczenie nawierzchni ulic oraz pogarszanie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

UWAGA: za odprowadzanie wody deszczowej na drogę publiczną można zostać pociągniętym do odpowiedzialności!

Marta Andrusiak
Naczelnik Wydziału Inwestycji