Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2015

ARCHIWUM
2020
styczeń
luty
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Już dzisiaj o godz. 18.00 w auli ICDS odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie przyłączenia do kanalizacyjnej, na które zapraszamy. Warto wiedzieć, że podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe.

Przyłączenie do kanalizacji: dowiedz się więcej

Już dzisiaj o godz. 18.00 w auli ICDS odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie przyłączenia do kanalizacyjnej, na które zapraszamy. Warto wiedzieć, że podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe.

[obrazek]

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna, Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów, Jaśminowa, Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa, Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa, Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Łyżwiarska, Narciarska, Leśnych Dębów i Żywiczna, przypominamy o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Informujemy, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku gmina ma umocowanie prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie.

Ostatecznie gmina może również skierować wniosek o ukaranie do sądu przeciwko właścicielowi posesji niewykonującemu obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczas wobec właścicieli nieruchomości nie wszczynano postępowań egzekucyjnych oraz nie nakładano na nich kar grzywny. W przypadku nieudokumentowania sposobu gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych lub / i nieczystości ciekłych, Straż Miejska podczas kontroli nakłada na właścicieli nieruchomości mandaty karne.

Na dzisiejszym spotkaniu będą obecni pracownicy ZWiK oraz Urzędu Miejskiego, którzy udzielą Państwu wszelkich informacji i postarają się rozwiać ewentualne wątpliwości związane z przyłączeniem do sieci.

DS