Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2015

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów od mieszkańców Łomianek. Do tej pory mieszkańcy naszej gminy płacą 9,50 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów segregowanych oraz 16,50 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów mieszanych.

Ile kosztują nasze śmieci?

1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów od mieszkańców Łomianek. Wysokość opłat za śmieci będzie uzależniona m.in. od wyniku postępowania przetargowego dot. realizacji zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki" i utrzymania GPSZOK.

[obrazek]

Do tej pory mieszkańcy naszej gminy płacą 9,50 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów segregowanych oraz 16,50 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów mieszanych. Takie stawki obowiązują na mocy Uchwały z dnia 6 czerwca 2013 roku Nr XLIV/265/2013.

Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski  rozpisał odpowiednio wcześniej przetargi na odbiór śmieci od mieszkańców oraz utrzymanie i obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK), aby gmina mogła przygotować się do zawarcia nowych umów, które zaczną obowiązywać z początkiem nowego roku. Do tego czasu również powinny zostać ustalone przez Radę Miejską w Łomiankach stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

[obrazek]

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki"

Obecnie postępowanie przetargowe jest na etapie badania złożonych ofert na odbiór odpadów. Przyjęto odbiór od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej bezpośrednio sprzed posesji: odpadów komunalnych co 2 tygodnie, odpadów segregowanych oraz odpadów „zielonych” (w sezonie od kwietnia do listopada) - 1 x w miesiącu. (W zabudowie wielorodzinnej częstotliwości pozostaną bez zmian.) W warunkach przetargu wydzielono także dodatkową frakcję odbieraną 1 x w miesiącu, tj. szkło. Pozostałe częstotliwości wywozu pozostają bez zmian.

[obrazek]

(kliknij, aby powiększyć)

Gmina, oprócz kryterium ceny, zdecydowała się także na kryterium czasu realizacji reklamacji. Dodatkowo umowa ma być zawarta na 4 lata (od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2019), zgodnie z zasadą „im dłuższa umowa, tym niższa cena”.

W przetargu złożono 8 ofert. Oferenci wskazali koszt wykonania usługi, na podstawie którego już dziś - choć bardzo WSTĘPNIE - można wyliczyć stawki za gospodarowanie odpadami. W stawkę wliczona jest obsługa systemu, a także: dostawa pojemników 240 l, worków w trzech kolorach (czerwone na papier, plastik i metal, przezroczyste na odpady „zielone” oraz żółte na szkło). Choć ceny ofert wydają się wysokie, uwzględniają one odbiór odpadów zgodny ze stanem faktycznym, tzn. wyliczonym na podstawie rzeczywistej ilości wystawianych śmieci. Po kilkunastu miesiącach od wejścia w życie „ustawy śmieciowej” dokładnie wiadomo, ile odpadów - także z podziałem na poszczególne frakcje – „produkuje” każdy z nas.

[obrazek]


Nowy, obowiązujący od lipca 2013 roku, system gospodarowania odpadami pokazał faktyczną ilość śmieci trafiających do RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do której firma pośrednicząca przekazuje za opłatą odebrane od mieszkańców  śmieci). System obowiązujący w Łomiankach wydaje się być szczelny; nie odnotowano wzrostu ilości „dzikich wysypisk”, a także w ciągu 2 lat urealniono ilość odpadów odbieranych od mieszkańców (tabela nr 3). Łomianki znacząco przewyższają wymaganą rozporządzeniami normę poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych metodami.

[obrazek]

Jako gmina osiągamy świetne wyniki przy poziomie redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, a dokładnie odpadów „zielonych”, jednak ilości oddawanej trawy, liści i drobnych gałęzi nie są małe (jak pokazuje tabela czerwona) i małe nie będą. A to generuje znaczne koszty. Sytuacja ta dotyczy także gmin ościennych.

[obrazek]

"Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki”

[obrazek]

(kliknij, aby powiększyć)

Do drugiej części przetargu przystąpiły 4 firmy. Obok zbiorczego zestawienia ofert, wyliczyliśmy przybliżone stawki od mieszkańca. Założeniem gminy było maksymalne obniżenie kosztów. Kosztów, przy zachowaniu dotychczasowych częstotliwości, zgodnie z wnioskami mieszkańców, wyrażonymi podczas m.in. ostatnich konsultacji społecznych w tej sprawie, które odbyły się 7 maja w ICDS.

[obrazek]

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwali ostatecznie Rada Miejska w Łomiankach. Trzeba pamiętać, że z pobranych ostatecznie od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK);
- obsługi administracyjnej tego systemu (ok. 1% kosztów).

[obrazek]

Na gospodarce odpadami gmina nie może zarabiać, nie może także dokładać do śmieci, gdyż jest to system samofinansujący się. Specyfikacja zamówienia na realizację obydwu części tego zadania opierała się na rzeczywistych, prawdziwych danych na temat ilości śmieci wystawianych przez mieszkańców gminy Łomianki. Płacimy wyłącznie za śmieci, które oddajemy! Zadaniem gminy jest w tym wypadku organizacja i nadzór nad całym systemem odbioru odpadów od mieszkańców, zwiększanie odzysku oraz edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.