Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2016

ARCHIWUM
2020
styczeń
luty
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Ruszyła nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jeden z punktów znajduje się w Łomiankach i będzie działał od poniedziałku do piątku.

Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

Ruszyła nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jeden z punktów znajduje się w Łomiankach i będzie działał od poniedziałku do piątku.

[obrazek]

Od początku stycznia 2016 r. młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne (którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej), osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani i zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową bądź awarią techniczną, mają dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego. W szczególnych przypadkach pomoc prawną mogą świadczyć aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Nieodpłatna pomoc prawna w Łomiankach będzie świadczona w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach w następujących dniach:
• poniedziałek, godz. 10.00-14.00,
• wtorek, godz. 15.00-19.00,
• środa, godz. 15.00-19.00,
• czwartek, godz. 15.00-19.00,
• piątek, godz. 10.00-14.00.

Pozostałe punkty na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdują się w Lesznie, Błoniu oraz Ożarowie Mazowieckim. Z godzinami ich funkcjonowania można zapoznać się TUTAJ.

Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu:
• prawa celnego,
• dewizowego,
• handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.