Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2017

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
„Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim - raport za rok 2015” przygotowany został przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie i choć jest z ubiegłego roku to jest ostatnim z oficjalnych opracowań. Łomianki na tle innych gmin wypadają w tym zestawieniu naprawdę dobrze.

Łomianki: bez smogu!

„Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim - raport za rok 2015” przygotowany został przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie i choć jest z ubiegłego roku to jest ostatnim z oficjalnych opracowań. Łomianki na tle innych gmin wypadają w tym zestawieniu naprawdę dobrze.

[obrazek]

Raport WIOŚ zawiera oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref dla każdej substancji odrębnie. Oceny rocznej - wykonanej na potrzeby ustalenia dotrzymywania standardów imisyjnych dla poszczególnych zanieczyszczeń - dokonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia w 4 strefach województwa (aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka). W wyniku analizy 12 substancji m.in.:
a.    dwutlenku siarki - SO2
b.    dwutlenku azotu - NO2
c.    tlenku węgla - CO
d.    benzenu - C6H6
e.    pyłu zawieszonego PM10
f.    pyłu zawieszonego PM2,5
g.    benzo(a)pirenu w pyle - B(a)P
h.    ozonu - O3
stworzono szczegółowy raport dostępny na stronie www.wios.warszawa.pl w zakładce PUBLIKACJE.

Wyniki średnioroczne dowodzą, że Łomianki są wolne od smogu.

[obrazek]

Nasza gmina – póki co – nie widnieje na żadnej z list czy w żadnym raporcie miejscowości borykających się ze smogiem, mimo że w ostatnich dniach alarmy smogowe obowiązują w kilku województwach w całym kraju. Jeśli chodzi o Mazowsze to zdecydowanie najgorzej jest w Warszawie; Inspektor Ochrony Środowiska apeluje dziś do mieszkańców stolicy o powstrzymanie się od spacerów.

Według danych Państwowego Monitoringu Środowiska jedynym miastem spełniającym normy jakości powietrza jest Słupsk (B(a)P = 0.99 ng/m3).
Na drugim miejscu znalazł się Działoszyn – 1,0 ng/m3, na trzecim - Liniewko – Kościerskie – 1,3 ng/m3. W tym zestawieniu Łomianki znajdują się w pierwszej dziesiątce miast o najczystszym powietrzu.

Trzeba mieć na uwadze, że rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń uwarunkowane jest w dużej mierze od czynników meteorologicznych, do których należą m.in.: opady atmosferyczne oraz prędkość i kierunek wiatru. Łomianki - na szczęście - położone są w strefie wiatrów zachodnich i północno-zachodnich.

Problemem jest natomiast fakt, że zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci, paląc je w piecach domowych. Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spalania. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest długa. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu. I z takim problemem zawsze można zwrócić się do Straży Miejskiej w Łomiankach (tel. 22 751 35 03).

Władze Łomianek planują dokonywać systematycznego pomiaru jakości powietrza, o wynikach których będzie Państwa informować na bieżąco.

JZ