Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2017

ARCHIWUM
2020
styczeń
luty
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Już blisko 200 posesji skontrolowała w sezonie grzewczym Straż Miejska w związku ze zgłoszeniami mieszkańców Łomianek zaniepokojonych zadymianiem okolicy. Pamiętajmy, że spalanie w piecach śmieci lub odpadów jest wykroczeniem. Mieszkańcom Łomianek przypominamy, aby w każdym takim przypadku zgłaszać problem Straży Miejskiej lub Wydziałowi Ochrony Środowiska UM.

Jak walczymy ze smogiem w Łomiankach!

Już blisko 200 posesji skontrolowała w sezonie grzewczym Straż Miejska w związku ze zgłoszeniami mieszkańców Łomianek zaniepokojonych zadymianiem okolicy. Pamiętajmy, że spalanie w piecach śmieci lub odpadów jest wykroczeniem. Mieszkańcom Łomianek przypominamy, aby w każdym takim przypadku zgłaszać problem Straży Miejskiej lub Wydziałowi Ochrony Środowiska UM.

[obrazek]

- Spalanie śmieci i innych odpadów w domowych piecach, które charakteryzuje niska temperatura spalania, stanowi źródło wielu zanieczyszczeń. Razem z duszącym dymem i drażniących zapachem uwalniają się do atmosfery setki związków organicznych oraz pierwiastki ciężkie, takie jak rtęć, ołów, kadm, tal, bar (po skumulowaniu w organizmie mają działanie trujące i rakotwórcze). Pierwiastki te nie ulegają biodegradacji, co znaczy, że są niezniszczalne i nieusuwalne. Raz wprowadzone do środowiska krążą w nim stale, zmieniając, co najwyżej, swoją formę, stanowią szczególne zagrożenie dla człowieka - mówi Katarzyna Wrońska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. 

Problem jest bardzo poważny, ponieważ najczęściej spalane w gospodarstwach domowych są opakowania z tworzyw sztucznych, foliowe oraz z gumy. Drewno pokryte farbami lub elementy mebli tapicerowanych, poddane niskiej temperaturze spalania, powoduje powstanie w spalinach zanieczyszczeń, które szczególnie szkodliwie oddziałują na środowisko i zdrowie ludzkie. Dla przykładu, w wyniku spalania 1 kg tworzyw sztucznych na bazie polietylenu, poliuretanu i polipropylenu w powietrze ulatuje 30-50 litrów cyjanowodoru, jednej z najsilniej działających trucizn.

[obrazek]

Przypominamy, że na terenie gminy Łomianki obowiązuje ustawowy i regulaminowy zakaz spalania odpadów. Nad przestrzeganiem zakazu czuwa Straż Miejska. Jej funkcjonariusze często w sezonie jesienno-zimowym podejmują na terenie nieruchomości mieszkalnych interwencje polegające na kontrolowaniu zawartości piecy ogrzewających budynki.

- W przypadku otrzymania zgłoszenia lub zauważenia nadmiernej emisji dymu, strażnicy miejscy udają się na miejsce i dokonują kontroli urządzeń grzewczych. Do tej pory  przeprowadzono 182 interwencje, z czego 38 zostało potwierdzonych. Pouczono 30 osób, w 7 przypadkach wystawiono mandaty oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego - informuje p.o. Komendanta Straży Miejskiej, Jarosław Moskalenko. - Wiele przypadków zgłoszeń jest bezzasadnych, ale na pewno sprawdzimy każdy. Ilość różnych interwencji naszej straży jest duża, więc prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, ale w końcu dojedziemy. Na pewno będziemy konsekwentni i stanowczy w tej kwestii - dodaje.

Do wejścia na teren posesji i przeprowadzenia czynności kontrolnych strażnicy posiadają imienne upoważnienia wydane przez Burmistrza Łomianek na podstawie art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska. Funkcjonariusze, po przybyciu na teren nieruchomości mieszkalnej, udają się wspólnie z osobą zarządzającą budynkiem do pomieszczenia, w którym gromadzony jest opał oraz gdzie znajduje się piec grzewczy. Następnie dokonywana jest ocena, czy spalany w piecu materiał nie jest zabroniony.

[obrazek]

- Spalanie starych mebli, kartonów czy folii też jest wykroczeniem. Duże zadymienie powoduje również zła jakość paliwa, tj. węgla lub mokrego drewna opałowego - twierdzi Katarzyna Wrońska.

-
Apelujemy do mieszkańców o sprawdzanie przy zakupie certyfikatów opału. Mogę zapewnić, że wkrótce rozpoczną się kontrolę punktów sprzedaży opału na terenie naszej gminy - zapewnia Jarosław Moskalenko.

- Choć ostatnie badania powietrza przeprowadzone w Łomiankach przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w grudniu 2015 r pokazują, że Łomianki są wolne od smogu (kliknij TUTAJ, żeby przeczytać artykuł "Łomianki: bez smogu!") to lokalnie w obszarach, gdzie spalane są śmieci, odpady lub opał niskiej jakości mogą wystąpić nawet wielokrotne przekroczenia norm - uważa Katarzyna Wrońska. - Stajemy przed wyborem wdychać truciznę czy po prostu zwrócić uwagę sąsiadowi. W ostateczności prosimy dzwonić do Urzędu Miasta do naszego wydziału - kontynuuje.

Za spalanie odpadów w domowych instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokości od 100 do 500 zł lub - w przypadku odmowy przyjęcia mandatu - skierować sprawę do Sądu Rejonowego, który może nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.

W przypadku, gdy kontrolowany uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, tj. nie przedstawia dokumentów, zabrania wejścia na teren nieruchomości - kierowany jest wniosek do policji o zastosowanie wobec oporu właściciela posesji sankcji karnej, na podstawie art. 225 § 1 ustawy kodeks karny. Ww. paragraf stanowi, iż "Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

[obrazek]

W obliczu powyższych faktów apelujemy do Państwa, by nie ulegać wizji fałszywej oszczędności kosztem czystego środowiska oraz kosztem własnego zdrowia. Pamiętajmy, że nic nie znika w przyrodzie bez śladu i bez konsekwencji, a nasze poczynania mają bezpośredni wpływ na jakość zdrowia i życia nas samych oraz przyszłych pokoleń.

Zadbajmy o jakość powietrza na terenie naszej gminy i kiedy zauważymy nadmierne zadymienie, poinformujmy o tym Straż Miejską lub Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Straż Miejska: tel. 22 751-35-03  (czynny przez całą dobę)
Urząd Miejski: tel. 22 768 62 24 (czynny w godzinach pracy urzędu)

Czyste powietrze a tym samym zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Łomianek jest priorytetem obecnych władz Łomianek.