Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2017

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
To było wyzwanie, ale ciężka praca opłaciła się. Wczoraj do Gminy Łomianki wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z informacją, że w projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” efekt ekologiczny został osiągnięty i 55 799 267,14 zł dotacji unijnej pozostaje w Łomiankach.

Efekt ekologiczny osiągnięty - OFICJALNIE!

To było wyzwanie, ale ciężka praca opłaciła się. Wczoraj do Gminy Łomianki wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z informacją, że w projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” efekt ekologiczny został osiągnięty i 55 799 267,14 zł dotacji unijnej pozostaje w Łomiankach.

[obrazek]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie potrzebował przeszło 3 miesięcy, aby zweryfikować przekazaną mu przez Zakład Wodociąg i Kanalizacji w Łomiankach dokumentację projektu. Dokumentację, która 6 ostatnich lat pracy wielu ludzi sprowadziła do jednego i najważniejszego miernika przy ocenie projektów środowiskowych, tj. efektu ekologicznego.
[obrazek]

Dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy dziś mówić, że Łomianki nareszcie otrzymały to, na co zasługiwały przez lata. Lata zaniedbań i braku perspektyw, aby coś zmieniło się na lepsze.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” to jeden z większych projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej na Mazowszu i co najważniejsze, zrealizowany został skutecznie i w terminie.

[obrazek]

69 km sieci kanalizacji sanitarnej i 62 km sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (wraz z budową słonecznej suszarni osadów), rozbudowa stacji uzdatniania wody Trylogia z wydajności 30m3/h do wydajności 120 m3/h oraz SUW Fabryczna z wydajności 120m3/h do wydajności 170 m3/h, wykonanie systemu monitoringu wszystkich 98 istniejących pompowni ścieków, a także zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych - to tylko część efektów projektu "Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki". Wcześniej, przez 21 lat samorządu w Łomiankach, wykonano ok. 45 km sieci wod.-kan. dla ok. 7 tysięcy mieszkańców.

Łomianki podjęły się realizacji projektu o wartości blisko 90 mln zł netto (110 mln zł brutto), z czego dofinansowanie  ze środków UE to kwota blisko 56 mln, czyli jak łatwo policzyć 62% kosztów zostało pokryte przez dodatkowe środki uzyskane w 3 konkursach.
Udział Gminy Łomianki to jest 26 mln zł (29%), natomiast ZWiK – 7,8 mln zł (9%).

[obrazek]

Zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową, Łomianki zobowiązały się do przyłączenia do sieci wod.-kan. 95% mieszkańców.
Determinacja władz Łomianek, sprawna koordynacja zadań pomiędzy urzędem, Strażą Miejską a ZWiK pozwoliły zrealizować ostatni i najtrudniejszy element układanki, czyli osiągnięcie efektu ekologicznego. A warto podkreślić, że pomimo krótkiego czasu na uzyskanie wymaganej liczby podłączeń mieszkańców, udało się zrealizować plan odpowiednio w 109% dla kanalizacji i w 103% dla sieci wodociągowej, czego wiele gmin w kraju - do dziś - jeszcze nie zrealizowało.

[obrazek]

O problemach przy realizacji projektu dzisiaj możemy mówić jedynie w sferze cennych doświadczeń, jednakże to, co istotne, czyli efekt zostanie na długie lata...

Tomasz Czajkowski,
Prezes Zarządu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

WAŻNE!
Obecnie Gmina Łomianki przygotowuje plany i projekty następnych odcinków budowy sieci wod-kan w kolejnych częściach gminy. Niebawem zorganizowane zostaną spotkania z mieszkańcami z terenu m.in. Łomianek Dolnych i Dziekanowa Leśnego.