Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2018

ARCHIWUM
2020
styczeń
luty
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

[obrazek]

Dzieci 3-, 4- i 5 letnie wezmą udział w rekrutacji do przedszkoli:
- Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1
- Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51
- Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65
- Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku) wezmą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31
- w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6
- w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 453
- w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35

Pamiętajmy, że dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Z kolei dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice będą mogli składać wnioski od 9 do 23 marca  2018 r. Z kolei dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 2 do 8 marca 2018 r.

Wnioski, szczegółowe terminy, kryteria i zasady odnośnie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się TUTAJ.

Już niedługo rozpocznie się także rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gm. Łomianki na rok szkolny 2018.2019.  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Do klas I będą zatem przyjmowane dzieci 7-letnie (urodzone w 2011 roku) oraz dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku) zgodnie z wolą rodziców.

Dziecko, któremu w roku szkolnym 2017/2018 Burmistrz Łomianek wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny
w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa wyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 23 marca 2018 r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (według nowych obwodów z 2017 r.) będą prowadzone od 16 do 30 marca 2018 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Składanie wniosków wraz z załącznikami – od 9 do 20 kwietnia 2018 r.

Wnioski, szczegółowe terminy, kryteria i zasady odnośnie rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych znajdują się TUTAJ.

DS, 07.02.2018