Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2018

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem (IV SA-Wa 930-18) z dnia 31 lipca 2018 r. odrzucił skargę p. Dariusza Dąbrowskiego na uchwalony przez Radę Miejską w Łomiankach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Prochownia i części osiedla Burakowa. Zdaniem WSA skarżący nie ma prawa do skarżenia ww. uchwały. Ma natomiast działkę w okolicy.

Opozycja znów przegrywa w sądzie!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem (IV SA-Wa 930-18) z dnia 31 lipca 2018 r. odrzucił skargę p. Dariusza Dąbrowskiego na uchwalony przez Radę Miejską w Łomiankach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Prochownia i części osiedla Burakowa. Zdaniem WSA skarżący nie ma prawa do skarżenia ww. uchwały. Ma natomiast działkę w okolicy.

[obrazek]

Przedstawiciel jednego z łomiankowskich stowarzyszeń, znany opozycyjny działacz - Dariusz Dąbrowski - z wykształcenia elektronik, prywatnie amator przyrody i blokowania miejskich inwestycji, nie pierwszy raz skarży gminę do sądu. Pan Dąbrowski na celownik wziął sobie uchwalane przez Radę Miejską miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tym razem wniósł do sądu o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14.06.2017 r. nr XXIX/331/2017 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Prochownia i części osiedla Burakowa w całości.

W swoim postanowieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że "kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy".

Skarżący gminę nie wykazał żadnego naruszenia interesu prawnego, a w świetle złożonych do WSA wyjaśnień oraz materiału dowodowego sąd jednoznacznie orzekł, że nawet działka należącą do skarżącego p. Dąbrowskiego znajduje się na terenie poza granicami miejscowego planu przyjętego zaskarżoną przez niego uchwałą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargę p. Dąbrowskiego odrzucił. 

Z przykrością musimy jednak zauważyć, że przy okazji powyższego postanowienia jasno wynika, czym tak na prawdę kierują się w swojej działalności na rzecz gminy niektórzy "społecznicy". Wybór między dobrem własnym a sprawami publicznymi to odwieczny dylemat człowieka...

Przypomnijmy również, że to nie pierwsza przegrana opozycji.

W artykule pt. M. Etienne przegrał w sądzie! opisaliśmy sprawę, w której 27 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny dwoma wyrokami: sygn. akt II GSK 2661/17 (pdf) oraz sygn. akt II GSK 2662/17 (pdf) przyznał rację Radzie Miejskiej i burmistrzowi, a dodatkowo obciążył skarżącego Marcina Etienne kosztami postępowania.

----------------------

Ważne!
Obecnie w gminie Łomianki obowiązuje 40 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego 25 zostało uchwalonych w ostatnich 4 latach.
Na plany podjęte w tej bieżącej kadencji złożono w sumie 4 skargi do sądu (w tym 1 wyżej opisaną WSA uchylił), a Wojewoda Mazowiecki wydał 7 rozstrzygnięć nadzorczych. Mimo donosów opozycji, żaden z 25 planów nie został uchylony.

JZ, 28.08.2018 r.