Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2018

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
- Jako Przewodnicząca Komisji Bud­że­towej w latach 2014-2018 jestem dumna, że tyle inwestycji rozwojowych udało się zreali­zować w tej kadencji. Możliwe to było tylko i wyłącznie dzięki ścisłej współpracy Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego z Radą Miejską. Ewidentnie zgadza się tu powiedzenie, że \"zgoda buduje (…)\" - mówi Maria Zalewska. Zapraszamy do podsumowania kadencji radnej z KWW Tomasza Dąbrowskiego.

Własnym zdaniem

- Jako Przewodnicząca Komisji Bud­że­towej w latach 2014-2018 jestem dumna, że tyle inwestycji rozwojowych udało się zreali­zować w tej kadencji. Możliwe to było tylko i wyłącznie dzięki ścisłej współpracy Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego z Radą Miejską. Ewidentnie zgadza się tu powiedzenie, że "zgoda buduje (…)". Ta sukcesywna współpraca daje efekty w inwestycjach, które są odczuwane przez wszystkich mieszkańców w każdym aspekcie życia społe­cznego - mówi Maria Zalewska. Zapraszamy do podsumowania kadencji radnej z KWW Tomasza Dąbrowskiego.

[obrazek]

Oświata:
•    Budowa dwóch nowoczesnych szkół: w Dąbrowie Leśnej i w Dziekanowie Polskim
•    Budowa wielooddziałowego przedszkola w Dziekanowie Leśnym
•    Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach
•    Dofinansowanie do obiadów w szkołach; gmina Łomianki pokrywa większa część kosztów, dzięki czemu obiad dla ucznia kosztuje 4 zł
•    Wprowadzenie w szkołach elektronicznych dzienniczków

Należy zaznaczyć, że te obiekty oświaty posiadają nowoczesne wyposa­żenie, którego mogą pozazdrościć niejedne szkoły w Warszawie.

Kultura:
•    Wymarzony park miejski z przyjazną infrastrukturą do wypoczynku mie­sz­kańców, zwłaszcza tych najmłodszych
•    Nowoczesny plac zabaw w Kiełpinie
•    Budowa sceny widowiskowej przy Centrum Kultury w Łomiankach
•    Szeroka oferta ogólnodostępnych zajęć w Centrum Kultury
•    Rozpoczęta budowa nowej świetlicy w Burakowie
•    Renowacja i utrzymanie placów zabaw we wszystkich osiedlach
•    Kontynuacja patriotycznego wychowania młodzieży poprzez spotkania z kombatantami w szkołach oraz budowę izby pamięci
•    Upamiętnianie historii poprzez rekonstrukcję bitwy pod Łomiankami, wydarzenia na skalę krajową

[obrazek]

Wodociągi i kanalizacja:
•    W unikatowy i niespotykany sposób pozyskano i zagospodarowano olbrzymie środki unijne (ponad 90 mln zł) na rozprowadzenie sieci wod-kan po niemal całym obszarze naszego miasta,  w tym niedoinwestowanej przez ubiegłe lata Dąbrowy
•    Objęcie miejscowymi planami Łomianek Dolnych i Dziekanowa Leśnego

[obrazek]

Drogi:
•    Środki budżetowe wydawane są po gospodarsku - inwestycje drogowe realizowane tam, gdzie wcześniej rozprowadzono sieć wod-kan
•    Budowa i renowacja ulic równomiernie we wszystkich osiedlach, wystarczy wspomnieć:
•    wyremontowana ulica Warszawska na całej jej długości zmieniająca wizerunek miasta
•    Aleja Chopina z oświetleniem i ścieżkami rowerowymi oraz zielenią
•    ulice Zachodnia i Armii Poznań ze ścieżkami rowerowymi
•    poszczególne ulice na Dąbrowie, w Kiełpinie, całe osiedle Powstańców, w Burakowie, na Sadowej, itd.

[obrazek]

Komunikacja:
•    Objęcie Łomianek warszawską pierwszą strefą biletową, dzięki współpracy burmistrza Łomianek i Zarządu KMŁ z Warszawą
•    Zakup wielu autobusów ze środków własnych KMŁ.
•    Darmowa komunikacja wewnątrz gminy po nowych trasach rozszerzających sieć komunikacyjną w Łomiankach

Sport, w tym budowa:
•    kilkudziesięciokilometrowej zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych z dofinansowaniem ze środków unijnych
•    pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z oświetleniem i sztuczną nawierzchnią
•    hali sportowej i boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dziekanowie Pol.
•    Uruchomienie darmowego parku linowego na Dąbrowie
•    Budowa kilku siłowni plenerowych na terenie gminy
•    Renowacja nawierzchni boiska i budowa skateparku przy ICDS
•    Uruchomienie darmowego lodowiska krytego

[obrazek]

Ochrona środowiska:
•    Program wymiany pieców z dofinansowaniem ze środków gminnych
•    Program zaopatrzenia mieszkańców w darmowe kompostowniki

W żadnej z dotychczasowej kadencji nie udało się wykonać tylu inwestycji tak bardzo potrzebnych mieszkańcom Łomianek. Jako Przewodnicząca Komisji Budżetowej pragnę podkreślić, że powyższe zadania inwestycyjne wykonano przy zachowaniu prawidłowej sytuacji finansowej Gminy, albowiem wskaźnik zadłużenia zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych jest zachowany. Świadczy to o tym, że Gmina może realizować inwestycje w ramach projektów unijnych, ponieważ dysponuje płynnością finansową. Cała obecna kadencja to zrealizowany olbrzymi wspólny wysiłek inwestycyjny Burmistrza, Komisji Budżetowej i Rady Miejskiej. Co najważniejsze ten wysiłek inwestycyjny nie doprowadził do zadłużenia Gminy, dzięki prawidłowej polityce finansowej.

Osobiście zawsze zwracałam uwagę, aby rozwój Gminy Łomianki był równomierny dla wszystkich osiedli i sołectw, i odczuwalny przez każdego z mieszkańców, co bezapelacyjnie zostało zrealizowane. Jednocześnie jestem dumna, że dzięki zgodnej współpracy z Burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim udało się osiągnąć taki sukces inwestycyjny i rozwojowy
w naszej Gminie.

Powielenia tego sukcesu życzę mieszkańcom w kolejnych kadencjach.

Maria Zalewska
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Gminy Łomianki

31.08.2018