Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2019

ARCHIWUM
2020
styczeń
luty
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska - Piotrak ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku.

25 listopada 2019 roku Burmistrz Łomianek ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2020. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 
Na realizację zadań przez NGO w 2020 roku zaplanowano kwotę 1 470 000 złotych.
Konkurs dotyczy zadań z wielu obszarów działania samorządu: 
- działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- aktywizacja seniorów w zakresie twórczości kulturalnej, rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- rewitalizacja
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- turystyka i krajoznawstwo.

Nabór ofert odbywa się poprzez system Witkac.pl i potrwa do 17 grudnia 2019 r., do godz. 16:00.
Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Zarządzeniu Burmistrza.
Wszelkie pytania dotyczące naboru proszę kierować o Referatu Spraw Społecznych (ul. Parkowa 2), tel.: 22 76 86 222 lub 221.

[obrazek]

jp