Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nagrody dla najlepszych nauczycieli i uczniów

 
14 października br. odbyła się skromna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju oraz reżim sanitarny podzielono ją na dwie tury. Na pierwszą zaproszono najlepszych absolwentów szkół  wytypowanych przez Dyrektorów do nagrody Burmistrz Łomianek.
Sukcesy w szkole to przede wszystkim sukcesy i osiągnięcia uczniów. 
 
Burmistrz Łomianek wręczyła nagrody najlepszym absolwentom szkół podstawowych funkcjonujących na terenie naszej gminy. 
W tym roku do nagrody dla najlepszego absolwenta zostało wytypowanych 11 (jedenastu) uczniów:
 
1. Aleksandra Gołubowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
2.. Michał Stefański Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
3. Jan Rutkowski Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
4. Szymon Skerczyński Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
5. Antoni Mazgajski Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim
6. Maurycy de Jong Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach
7. Julia Borkowska Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach
8. Weronika Dulińska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach
9. Jan Czapigo Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach
10. Krzysztof Kęćko Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
11. Jan Pitera Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
 
Na drugą turę uroczystości zaproszono nagrodzonych przez Burmistrz Łomianek nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli. 
W tym roku wpłynęły 24 wnioski, a przyznano 18 nagród - są to nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dyrektorów i nauczycieli w poprzednim roku szkolnym:
 
1. Marek Lis Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
2. Małgorzata Pelczarska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach
3. Dawid Dziaduś  Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Dziekanowie Leśnym
4. Małgorzata Korulczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
5. Urszula Górka Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łomiankach
6. Janina Wieczorek Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym
7. Jadwiga Stasiak  Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie
8. Bożena Godzimirska Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym
9. Joanna Romanowska Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
10. Aneta Sosińska Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach
11. Urszula Polańska Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach
12. Justyna Skowrońska Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami  Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach
13. Jolanta Matyjasiak  Nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Dziekanowie Leśnym
14. Agnieszka Kmieciak  Nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Dziekanowie Leśnym
15. Maria Mateuszczyk  Nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Dziekanowie Leśnym
16. Danuta Kierzek-Fila Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
17. Justyna Borońska Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
18. Justyna Wawer-Rogowska Nauczyciel Przedszkola Samorządowego  nr 2 w Dziekanowie Leśnym
 
 
 
Anna Grabowska
fot: ao
15.10.2020 r.

 

Opcje strony

do góry