Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Budowa trasy S7

Współpraca burmistrz Łomianek z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i wspólne działania samorządów przynoszą efekty. Koncepcja trasy S7 staje się coraz lepiej przystosowana do potrzeb mieszkańców gminy Łomianki.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak i zastępca burmistrz ds. technicznych Paweł Bohdziewicz spotkali się online z przedstawicielami GDDKiA i biura projektowego opracowującego elementy koncepcji projektowej (EKP) dla drogi S7. W spotkaniu wzięła również udział Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin, i pracownicy merytoryczni z Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz Izabelina.

Dodatkowe przejście pod trasą
Jeszcze w czerwcu br. burmistrz Łomianek złożyła uwagi i postulaty do przedstawionych elementów koncepcji projektowej S7 dla odcinka Dziekanów Leśny – Trasa Armii Krajowej w Warszawie. 29 września br. GDDKiA omówiła uwagi burmistrz Żebrowskiej-Piotrak, które dotyczyły w głównej mierze dostępności dróg lokalnych do proponowanych rozwiązań komunikacyjnych, dostępności do infrastruktury związanej z transportem publicznym (obszar obsługiwany przez KMŁ Sp. z o.o.) i bardzo ważnych zabezpieczeń ekologicznych mogących zmniejszyć uciążliwość planowanej trasy dla mieszkańców Łomianek oraz Izabelina.

GDDKiA w trakcie spotkania z przychylnością odniosła się do wielu propozycji burmistrz Łomianek, w tym do bardzo istotnej, o którą mieszkańcy bezskutecznie zabiegali od 2013 r. – konieczności dodatkowego przejścia pod trasą na wysokości ul. Akinsa, ułatwiającego dostęp do szkoły i przedszkola. Dziś wiemy, że przejście zostało uwzględnione w koncepcji.

Współpraca samorządów
Podczas spotkania 2 października br. Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany, oraz Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin, zawarli porozumienie w formie listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy samorządami. Celem porozumienia jest utworzenie wzdłuż planowanej S7 korytarza ekologicznego, który będzie miał bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców.

Podstawą rozmów i wspólnego stanowiska stała się koncepcja ochrony terenów przyległych do planowanej trasy przedstawiona przez burmistrz Łomianek w ramach składania uwag do EKP procedowanych przez GDDKiA dla odcinka S7 planowanego w rezerwie jako łącznica do drogi S8. Samorządowcy postulują także budowę drogi rowerowej łączącej tereny przyległe do inwestycji.

Koncepcja założenia pasów roślinności ochronnej w granicach decyzji środowiskowej wydanej dla inwestycji i uwagi do EKP obejmuje część sąsiedniego Izabelina, funkcjonalnie związanego z Łomiankami. Dokładnie jest to teren przylegający do ul. Kampinoskiej i Trenów, aż do Kanału Młocińskiego.

Konsekwentne działania
Zaangażowanie burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak i jej współpracowników w rozmowy z GDDKiA to kontynuacja ich wcześniejszych działań. Starania o ułatwienie mieszkańcom dostępu do Kampinoskiego Parku Narodowego i poprawę zabezpieczeń ekologicznych obecna burmistrz podjęła, będąc jeszcze radną w Łomiankach.

Kolejne spotkanie z GDDKiA odbyło się 15 października br. i dotyczyło lokalizacji przystanków na planowanych drogach serwisowych oraz – co najważniejsze – lokalizacji pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja z planowaną drogą serwisową przy ul. Kolejowej. Obecnie trwają prace nad porozumieniem o współpracy gminy i GDDKiA w celu realizacji tego zamierzenia.

Maciej Krogulec, Monika Jakubiak-Rososzczuk
grafika "Elementy Koncepcji Programowej S7" - źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

04.11.2020

Opcje strony

do góry