Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Złóż wniosek o dofinansowanie

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w 2021 r.

Gminny Program Wymiany Pieców - wnioski można składać do 15 września

Gminny Program Wymiany Pieców wspiera ograniczanie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Łomianki na lokalnych zasadach:

  • jest dostosowany do lokalnych potrzeb,
  • pomoc finansowa jest udzielana w formie dotacji celowej,
  • wysokość takiej dotacji wyniesie 70 proc. rzeczywistych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż dziesięć tysięcy złotych w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła oraz nie więcej niż siedem tysięcy złotych w przypadku montażu źródła zasilanego gazem.

Więcej informacji w zakładce Ochrona Środowiska/Wymiana pieców


Gminny Program Gromadzenia Wody - wnioski można składać do 31 sierpnia

Dotacje celowe udzielane są na:

  • zakup i montaż przydomowego, naziemnego zbiornika na deszczówkę i wody roztopowe,
  • budowę przydomowego ogrodu deszczowego.

Program skierowany jest do:

  • osób fizycznych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób prawnych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.

Więcej informacji w zakładce Ochrona Środowiska/ Gminny Program Gromadzenia Wody

21.01.2021

Opcje strony

do góry