Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Trasa S7

Poznaliśmy datę powstania trasy planowanej przez GDDKiA. W projekcie koncepcji inwestycji uwzględniono także wnioski i uwagi burmistrz Łomianek.

W styczniu br. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), zwołane przez generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Oceniano elementy koncepcji programowej dla odcinka II projektowanej trasy S7 pomiędzy Łomiankami a trasą S8 na Bemowie. Miesiąc wcześniej odbyło się także posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowane przez dyrektora Oddziału Warszawskiego GDDKiA.

Uwzględnione uwagi
 Dobra współpraca z GDDKiA i determinacja Urzędu Miejskiego w Łomiankach sprawiły, że w projekcie koncepcji uwzględniono uwagi zgłoszone przez burmistrz Łomianek i wpisano do dokumentu następujące modyfikacje:

  • przejście dla pieszych wraz z drogą rowerową na wysokości ul. Akinsa (pisaliśmy o tym w BIUM 11/2020),
  • przejścia dla pieszych wraz z drogami rowerowymi na wysokości ul. Zielonej oraz na końcu ul. Wiślanej, w rejonie popularnego wejścia do KPN i parkingów,
  • połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy tymi przejściami po stronie Dąbrowy, które ułatwi komunikację osiedli oraz dojazd rowerami do szkoły w Dąbrowie Leśnej,
  • ciągłość dróg rowerowych wzdłuż projektowanej trasy od Dziekanowa Bajkowego/Leśnego do ul. Kampinoskiej,
  • przejazd dla wszelkich pojazdów pod trasą w ciągu ul. Zachodniej, która uzyska po stronie KPN połączenie z ul. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym.

Ekrany akustyczne
Aktywność burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak oraz pracowników urzędu widać również w nowym podejściu projektantów do ochrony akustycznej. W wyniku weryfikacji danych dokonanej we współpracy z kierownictwem i pracownikami Urzędu Miejskiego i wykonania nowych analiz akustycznych uwzględniono zmiany w wysokości drogi względem terenu oraz kwalifikację akustyczną otoczenia drogi, uaktualniono też prognozy natężenia ruchu. W rezultacie stwierdzono, że należy powiększyć o ponad 40 proc. powierzchnię ekranów. Na całym odcinku łącznie powstanie 15,624 km ekranów, z czego na terenie Łomianek 7,437 km. Wszystkie analizy środowiskowe zostaną powtórzone na dalszym etapie realizacji inwestycji przed sporządzeniem projektu budowlanego.

Trasa w 2026 roku
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łomiankach uzyskali zapewnienie, że będą kontynuowane prace nad porozumieniem z gminą w sprawie dodatkowych zabezpieczeń ekologicznych w formie pasów drzew nasadzonych w granicach określonych decyzją środowiskową. Ministerstwo Infrastruktury oraz GDDKiA poinformowały także, że w połowie tego roku zamierzają uzyskać decyzję ZRID, ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę S7 w formule projektuj-buduj. Przejezdność całej trasy jest przewidywana w 2026 roku.

Dodać należy, że w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi koncepcjami nie zmieniły się zasadnicze funkcje komunikacyjne omawianej inwestycji, o których obszernie informowaliśmy w BIUM 8/2019.

Maciej Krogulec
02.02.2021

Aktualizacja 03.02.2021

Za zgodą GDDKiA  Urząd Miejski udostępnia Państwu rysunki rozwiązań komunikacyjnych drogi ekspresowej S7 na odcinku przechodzącym przez naszą Gminę. Załączone rozwiązania zostały przyjęte do dalszego procedowania w dniu 18.01.2021 r. przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, w ramach rozpatrywania Elementów Koncepcji Programowej dla odcinka S7 pomiędzy Kiełpinem a Trasą AK w Warszawie. 

Aktualizacja 03.03.2021
Jako uzupełnienie informacji o planowanych dalszych działaniach GDDKiA w celu realizacji trasy S7 opublikowanej w Biuletynie nr 2/2021, pragnę dodać, że wskazany planowany harmonogram prac jest uwarunkowany przyznaniem finansowania na kolejny etap inwestycji. Decyzja ZRID planowana jest do uzyskania po podpisaniu umowy z przyszłym wykonawcą realizującym inwestycję w systemie Projektuj i Buduj, po opracowaniu projektu budowlanego.

Maciej Krogulec

Opcje strony

do góry