Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Jak poprawić sprawność po COVID-19?

Wielu ozdrowieńców uskarża się na różnego rodzaju dolegliwości występujące wiele tygodni po zachorowaniu. Poradnia Rehabilitacyjna w Łomiankach oferuje komercyjne świadczenia wspomagające w takich sytuacjach oraz realizuje bezpłatny program z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów.

Przewlekłe zmęczenie, duszności związane z wysiłkiem, bóle stawów i mięśni to tylko niektóre objawy z całego spektrum niedomagań zdrowotnych. W Poradni Rehabilitacyjnej w ramach usług komercyjnych można skorzystać ze specjalnych ćwiczeń oddechowych skierowanych do osób, u których doszło do stanów zapalnych w obrębie płuc.

Ćwiczenia oddechowe
Jednym ze skutecznych sposobów radzenia sobie z następstwami zakażenia SARS-CoV-2 jest rehabilitacja układu oddechowego. Taka terapia zwiększa wydolność wysiłkową oraz siłę mięśniową, co pozytywnie wpływa na ogólny dobrostan pacjenta. Poprawie ulega tolerancja na wysiłek fizyczny, skraca się czas leczenia skutków choroby oraz zmniejsza się ilość przyjmowanych leków. Oczekiwane rezultaty to: poprawa funkcji mięśni oddechowych i ogólnego nastawienia psychofizycznego, zwiększenie objętości płuc i uelastycznienie mięśni klatki piersiowej, przywrócenie prawidłowej pracy przepony oraz nauka oddychania torem piersiowym i skutecznego radzenia sobie z płytkim oddechem, a także efektywniejszego oddychania, a przez to zmniejszenie ryzyka powikłań pocovidowych. Z ćwiczeń mogą korzystać osoby już zdrowe, które chcą zadbać o kondycję układu oddechowego. Zestaw ćwiczeń dobierany jest zawsze wedle potrzeb pacjenta.

Aktywni seniorzy
Ogólna sprawność fizyczna jest istotnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania organizmu. W przychodni przy ul. Szpitalnej 6 w Łomiankach realizowany jest także bezpłatny program zdrowotny w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60. r.ż. Projekt obejmuje różne świadczenia, w tym badania kwalifikacyjne, pomoc dietetyka oraz fizjoterapeuty. Zajęcia ruchowe przeprowadzane są w formie indywidualnej lub grupowej (do czterech osób) dla seniorów o zbliżonym poziomie sprawności fizycznej, raz w tygodniu przez trzy miesiące. Poradnia zapewnia także różnorodne świadczenia komercyjne w zakresie m.in. konsultacji lekarzy specjalistów i fizjoterapeutów. Świadczenia te mogą stanowić wsparcie rehabilitacyjne zarówno dla osób, które chciałyby poprawić ogólny stan zdrowia, jak i tych, które przebyły zakażenie COVID-19 i dostrzegają konieczność rehabilitacji. Zainteresowane osoby mogą skorzystać ze specjalnych pakietów lub pojedynczych zabiegów.

Więcej informacji oraz zapisy: Poradnia Rehabilitacyjna ul. Szpitalna 6 w Łomiankach; tel.: 576 591 354, 532 414 541, 22 751 10 55; www.spzzlo.pl

Anita Karykowska
SPZZLO Warszawa-Żoliborz
09.04.2021
fot.Marcus Aurelius z Pexels

 

Opcje strony

do góry