Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/11495,Akcja-Lato-w-miescie-2021.html
2021-07-28, 12:43

Akcja „Lato w mieście 2021”

pomimo trwającej w dalszym ciągu sytuacji epidemicznej w naszym kraju, Ministerstwo  Edukacji i Nauki umożliwiło organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Postaramy się Państwa dzieciom zorganizować akcję Lato w naszych szkołach, jednak nie zapominajmy, że będzie się ona odbywać w reżimie sanitarnym.

Zajęcia w trakcie letniego wypoczynku będą mogły być prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 15 uczniów (w przypadku dzieci do 10 roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 uczniów (dzieci powyżej 10 roku życia), jednak przy zachowaniu minimalnej przestrzeni do prowadzenia zajęć:  w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.

Planujemy organizację akcji „Lato w mieście 2021” w pięciu szkołach podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach, ul. Partyzantów 31,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach, ul. Staszica 2,
  • Szkoła Podstawowa  w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6,
  • Szkoła Podstawowa  w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435,

w jednakowym czasie, tj. od 28 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r. (unikając mieszania się dzieci z różnych szkół).

Jednak, czy akcja w danej szkole się odbędzie, ostatecznie zdecyduje ilość zapisanych uczestników. Jednocześnie informujemy, że w przypadku większej liczby chętnych dzieci, niż możliwości danej szkoły nie wszystkie dzieci zostaną przyjęte. Musimy brać pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące m.in. liczby dzieci w grupach i  powierzchni sal oraz możliwości kadrowe placówek.

Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotował szczegółowe wytyczne sanitarne, znajdujące się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku

W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne wypoczynku, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem. Prosimy Państwa o zapoznanie się z ww. wytycznymi.

Udział w akcji będzie jak co roku odpłatny i wyniesie 160,00 zł (za jeden tydzień). W cenie wliczone są dwa posiłki: śniadanie i obiad, woda na bieżąco podawana dzieciom podczas całodziennego pobytu oraz artykuły papiernicze i malarskie pomocne do zoorganizowania zajęć stacjonarnych. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki, w postaci zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych lub w jej najbliższej okolicy, tj. zajęcia wyjazdowe, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-17.00, dzieci będą miały zapewnioną opiekę.

Zainteresowanych rodziców prosimy o bezpośrednie zgłaszanie się do swoich szkół, celem zapisania swoich pociech na akcję, w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju, akcja może być odwołana o czym niezwłocznie będziemy Państwa informować.

Anna Grabowska
27.05.2021
grafika: mn

 

Opcje strony