Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

S7 - zmiany i udogodnienia dla mieszkańców naszej gminy

25.08.2021r. Urząd Miejski w Łomiankach zorganizował  webinar dotyczący koncepcji przebiegu przez teren naszej Gminy trasy S7 w nowym śladzie.

Budowa nowej drogi klasy S przecinającej tereny Łomianek jest od dziesięcioleci planowana jako inwestycja centralna, realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) reprezentującą Skarb Państwa. Kolejne etapy inwestycji, zgodnie z zapowiedziami GDDKiA, mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Na zlecenie GDDKiA została wykonana nowa koncepcja programowa inwestycji – oczywiście w ramach wyznaczonych decyzją środowiskową wydaną w kwietniu 2018 r. (EKP). Samorządy mogły zgłaszać wnioski i postulaty w zakresie dotyczącym ich terenu, z czego gmina Łomianki skorzystała. Burmistrz Łomianek -Małgorzata Żebrowska-Piotrak  i pracownicy Urzędu aktywnie uczestniczyli w powstaniu nowej koncepcji.

Poprzednie koncepcje nie uwzględniały faktycznego stanu zurbanizowania Łomianek, potrzeb komunikacyjnych i oczekiwań, co do stopnia zabezpieczeń ekologicznych.

W trakcie webinarium eksperci przekazali mieszkańcom informacje o zmianach uzyskanych w koncepcji trasy S7 w nowym śladzie oraz o założeniach dodatkowych zabezpieczeń ekologicznych, w powiązaniu z obszarami które przetnie trasa.  Przedstawili informacje o planowanej inwestycji i o tym, jakie zmiany i udogodnienia dla mieszkańców naszej gminy uzyskaliśmy w porównaniu z poprzednimi koncepcjami przebiegu odcinka S7. Przybliżyli także informacje o tym, jak zgodnie z koncepcją wyglądać będzie sprawa przystanków autobusowych w drogach serwisowych po obu stronach trasy S7.

Eksperci odpowiadali na pytania mieszkańców zadawane na czacie. W webinarze wzięło udział 59 mieszkańców gminy.

Zapis webinaru mogą Państwo obejrzeć tutaj

 

 

Poniżej odpowiedzi na wszystkie pytania, które zostały zadane w czasie trwania webinarium. Odpowiedzi opublikowane zostały także we wrześniowym numerze Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki.

W trakcie webinarium Maciej Krogulec, współpracownik urzędu, pełnomocnik ds. transportu, Bogdan Marcińczyk, prezes Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o., i Piotr Kowalski, naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, odpowiadali na pytania mieszkańców.

KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI TRASY

Czy komunikacja samochodowa pomiędzy obiema częściami Łomianek będzie się odbywać jednym tunelem?
Maciej Krogulec: Nie. Komunikacja samochodowa będzie się odbywać dwoma tunelami: na wysokości ul. Konopnickiej i w przedłużeniu ul. Zachodniej.

Co gmina zrobiła, by poprawić wzajemną dostępność [komunikację – red.] mieszkańcom po obu stronach trasy?
Maciej Krogulec: Urząd Miejski uzyskał od GDDKiA następujące rozwiązania: A) dodatkowy tunel pieszo-rowerowy pod trasą na wysokości ul. Akinsa; B) powiększenie pobliskiego tunelu pod trasą przy ul. Konopnickiej. Tunel ma parametry zapewniające przejazd autobusów komunikacji publicznej, chodnik dla pieszych i drogę rowerową. Drugi tunel znajdzie się na przedłużeniu ul. Zachodniej. Ponadto urząd uzyskał decyzję o budowie drogi rowerowej na całym odcinku II planowanej trasy, co ułatwi dostęp do przejść i przejazdów. Urząd postarał się też o drogi serwisowe, które poprawią dostępność planowanych przejść i tuneli. Informowaliśmy już mieszkańców o udogodnieniach w biuletynie (BIUM 2/2021) oraz za zgodą GDDKiA opublikowaliśmy rysunki omawianej koncepcji (www.lomianki.pl w zakładce Aktualności – Trasa S7).

Rodzic doprowadza dziecko z Dziekanowa Bajkowego do szkoły na piechotę, na rowerze lub przez Sadową?
Maciej Krogulec: Nie. Rodzic małego dziecka będzie miał dwie możliwości. Po pierwsze przejazd samochodem, po drugie – to, co zyskaliśmy, czyli dodatkowy tunel! Jeżeli rodzic będzie chciał dojechać samochodem, to może skorzystać z położonego w pobliżu tunelu planowanego na wysokości ul. Konopnickiej, gdzie będzie też możliwość przejścia lub przejazdu rowerem.

TUNEL PRZY UL. GRANICZKA

Dlaczego przy Graniczce nie walczyliście o ruch kołowy?
Maciej Krogulec: Na ul. Graniczka był i jest dopuszczalny ruch kołowy, więc nie było powodu do walki. Pisaliśmy o tym w BIUM 8/2019.

Czy będzie ruch kołowy na Graniczce pomiędzy trasą?
Maciej Krogulec: Ruch kołowy, czyli samochodowy, ale także pieszy i rowerowy, będzie przebiegał tunelem pod trasą. We wszystkich poprzednich koncepcjach był tam dopuszczony ruch samochodowy i pieszy. Uzyskaliśmy powiększenie parametrów. Pisaliśmy o tym w BIUM 8/2019.

Którędy pojedziemy z Dziekanowa Polskiego do Warszawy, gdy zniknie wjazd na Kolejową przy Graniczce?
Maciej Krogulec: Po wybudowaniu trasy S z Dziekanowa Polskiego najlepiej będzie wjechać w ul. Kolejową z węzła Sadowa, niezależnie od strony ul. Kolejowej.

Gdy wjedziemy tunelem na Graniczce, później na drogę serwisową, to w którym miejscu włączymy się w S7?
Maciej Krogulec: Zgodnie z koncepcją z 2014 r. będącą podstawą decyzji środowiskowej z kwietnia 2018 r. nie ma takiej możliwości. Pisaliśmy o tym w BIUM 8/2019.

Co to są drogi serwisowe?
Maciej Krogulec: W nazewnictwie GDDKiA określa się tak drogi biegnące wzdłuż dróg o klasie S służące do obsługi terenów przyległych. W naszej gminie drogi te zwyczajowo określane są jako „drogi opaskowe”.

Czy z dróg opaskowych będzie można wjechać na S7 na węźle Kiełpin?
Maciej Krogulec: Nie ma węzła Kiełpin. Nie ma i nie było możliwości bezpośredniego włączenia drogi opaskowej do węzła na drodze klasy S. To powszechnie znana zasada projektowania i organizacji ruchu na drogach tej klasy i wynika z decyzji środowiskowej z 27 kwietnia 2018 r.

WJAZD W UL. KOLEJOWĄ

Jak będzie można się włączyć w ul. Kolejową (DK7) z Dziekanowa Bajkowego w oba kierunki?
Maciej Krogulec: Na wysokości Dziekanowa Bajkowego po przebudowie nie będzie drogi DK7, powstanie droga klasy S, do której nie będzie włączenia. Jest to zgodne z założeniami do decyzji środowiskowej przyjętymi w 2014 r. i samą decyzją procedowaną od 2016 r. i wydaną w kwietniu 2018 r. Więcej pisaliśmy o tym również w tekście o nowej trasie opublikowanym w biuletynie (BIUM 8/2019 i 11/2020).

Czy jadąc z Kiełpina do Warszawy, wjedziemy na drogę serwisową i w którym miejscu wjedziemy na trasę?
Maciej Krogulec: To zależy, o którą część Kiełpina chodzi i do której części Warszawy chcemy dojechać. Może się okazać, że lepiej będzie cofnąć się drogą serwisową lub ul. Rolniczą do planowanego węzła Sadowa, położonego na odcinku pierwszym trasy S7 i poprzedzającego obecnie omawiany. Z części Kiełpina bliżej osiedla Chopina czy obszaru miasta Łomianki w celu dojazdu do Warszawy nową trasą klasy S należy dojechać do ul. Warszawskiej i ul. Wiosenną do DK7 i skręcić w lewo w kierunku węzła Kolejowa, gdzie jest przewidywany wjazd z Łomianek na S7 w kierunku Warszawy albo w kierunku Czosnowa. Koncepcja funkcjonalna trasy nie uległa zmianie od wielu lat, uzyskała poparcie społeczności Łomianek i stała się podstawą wydanej decyzji środowiskowej. Koncepcja programowa musi się zmieścić w ramach wyznaczonych przez decyzjęśrodowiskową z kwietnia 2018 r. Pisaliśmy o tym w biuletynie (BIUM 8/2019).

ŚCIEŻKI ROWEROWE

Co ze ścieżkami rowerowymi przy trasie S7?
Maciej Krogulec: Urząd uzyskał decyzję KOPI o wprowadzeniu dróg rowerowych na całym odcinku II od Dziekanowa Bajkowego/Leśnego do ul. Kampinoskiej na granicy gmin Łomianki i Izabelin.

Czy tunelem pod trasą będą się mogli poruszać tylko piesi i rowerzyści?
Maciej Krogulec: Tunele przy ul. Konopnickiej i w przedłużeniu ul. Zachodniej będą dostępne dla pieszych i rowerzystów oraz dla pojazdów każdego rodzaju. Trzy tunele pieszo-rowerowe znajdą się na wysokości ul. Akinsa, ul. Zielonej i w rejonie styku ul. Wiślanej/Kampinoskiej.

Czy przy budowie przejścia przez drogę S7 na wysokości ul. Wiślanej będzie budowana ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż ul. Kampinoskiej?
Maciej Krogulec: Tak, w granicach inwestycji droga rowerowa zyska połączenie z już istniejącymi. Czy wzdłuż dróg serwisowych na wysokości Dziekanowa Bajkowego i Leśnego będą chodniki i ścieżki rowerowe? Maciej Krogulec: Tak, widać to na prezentowanych rysunkach [dostępne na www.lomianki.pl zakładka Aktualności – Trasa S7]

PRZYSTANKI I KOMUNIKACJA MIEJSKA

Kierujemy wszystkie samochody na drogi serwisowe, którymi pojadą również autobusy – jak miasto zamierza rozwiązać nieuniknione korki na tych drogach i utknięcie w nich pojazdów komunikacji miejskiej?
Maciej Krogulec: W omawianej koncepcji wszystkie samochody nie są kierowane na drogi serwisowe. Mając na uwadze poprawę transportu w Łomiankach, zadbaliśmy o uzyskanie maksymalnych warunków dla dróg serwisowych, które np. w Dziekanowie Bajkowym i Leśnym spełnią rolę nowych ulic – przy zachowaniu możliwości korzystania z obecnych połączeń

Jak autobusy pojadą Warszawską do Graniczki, to dokąd potem dojadą?
Bogdan Marcińczyk: Tunelem pod S7 i dalej do Dziekanowa Leśnego tak jak obecnie.

Czy będą zatoczki?
Bogdan Marcińczyk: Wszystkie przystanki mają być zgodne z „Wytycznymi organizacji przystanków autobusowych w Warszawie” opracowanymi przez ZTM. Zaproponowaliśmy, aby objąć nimi nie tylko Warszawę, ale cały obszar obsługiwany przez ZTM. GDDKiA zaaprobowała ten postulat. Nowe drogi mają zaprojektowane zatoki. Na pozostałych preferowane są zatoki, ale dopuszcza się też przystanki wyznaczone znakiem poziomym P-17.

Wiele osób nie widzi tego, że nadal będzie przejazd z ul. Graniczka do ul. Konopnickiej pod trasą, która powstanie, ale nie będzie wjazdu na trasę S7 w tym miejscu…
Maciej Krogulec: Tak. I jest to zgodne z założeniami znanymi od 2012–2014 oraz potwierdzone w decyzji środowiskowej procedowanej w latach 2016– 2018. Te rozwiązania uzyskały akceptację mieszkańców.
Bogdan Marcińczyk: Na załączonych rysunkach widać, jak po naszych spotkaniach zmieniło się połączenie ul. Warszawskiej z ul. Konopnicką. Tunel przebiega bardziej prostopadle, a jego połączenie z ulicami poprowadzone zostało przez ronda. Rondo przy ul. Konopnickiej ma dwa zespoły przystankowe umożliwiające przesiadkę pasażerów, którzy podróżują autobusami krzyżujących się linii. To obecnie istniejąca linia, łącząca ul. Warszawską przez ul. Konopnickiej z pętlą w Dziekanowie Leśnym, oraz projektowana po drodze opaskowej wzdłuż S7. Przystanki zlokalizowane są niedaleko siebie i połączone chodnikami.

Czy będą ekrany przy drogach serwisowych?
Maciej Krogulec: Nie buduje się ekranów przy drogach serwisowych, tylko przy drogach klasy S generujących znaczny hałas.

WYKUP NIERUCHOMOŚCI

Od kiedy będzie się ktoś kontaktował w sprawie wykupów nieruchomości przeznaczonych do wyburzenia?
Piotr Kowalski: Ta kwestia nie leży w kompetencjach Urzędu Miejskiego w Łomiankach, to zależy wyłącznie od GDDKiA.

HARMONOGRAM PRAC

Czy znamy jakiekolwiek daty?
Maciej Krogulec: 10 sierpnia br. GDDKiA poinformowała o programie rządowym budowy dróg krajowych, w którym jest wymieniony cały odcinek S7 od Czosnowa do Bemowa. Program zaplanowano do 2030 r. z perspektywą do 2033 r. GDDKiA ma ogłosić przetarg w formule projektuj-buduj

Podczas webinarium pytali Państwo o spotkanie z przedstawicielami GDDKiA. Zwróciliśmy się w tej sprawie do GDDKiA i otrzymaliśmy odpowiedź, że na obecnym etapie inwestycji GDDKiA nie przewiduje organizacji spotkań informacyjnych.

am
31.08.2021
grafika: kż

Aktualizacja: 08.09.2021

Opcje strony

do góry