Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W okresie 11-15.10.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź poszukującego pracy absolwenta.

Osoby zainteresowane otrzymaniem refundacji proszone są o składanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź poszukującego pracy absolwenta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Więcej informacji na stronie:

https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/-/16167035-wznowienie-przyjmowania-wnioskow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy

Opracowanie: Milena Szymańska
08.10.2021
grafika: mn

 

Opcje strony

do góry