Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/12632,Spotkanie-konsultacyjne-z-NGO.html
2022-07-05, 06:32

Spotkanie konsultacyjne z NGO

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy lub działające na rzecz mieszkańców Gminy Łomianki do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 4 listopada br. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej ICDS przy ul. Staszica 2.

Podczas spotkania omówiony zostanie projekt Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsultacjach można wziąć także udział poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2021 r. na adres poczty elektronicznej: konsultacje@poczta.lomianki.pl lub do Urzędu Miejskiego w Łomiankach, na adres ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.

Ogłoszenie o konsultacjach, treść projektu Programu oraz formularz konsultacyjny znajdą Państwo TU oraz TU lub bezpośrednio w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej UM przy ul. Staszica 2.


grafika: canva
25.10.2021

Opcje strony