Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Akcja "Zima w mieście" 2022

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni,

pomimo trwającej w dalszym ciągu sytuacji epidemicznej w naszym kraju, Ministerstwo  Edukacji i Nauki w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym umożliwiło organizację wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych, które odbędą się w terminie od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.

Postaramy się Państwa dzieciom zorganizować akcję Zima w naszych szkołach, jednak nie zapominajmy, że będzie się ona odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami i obowiązującymi przepisami prawa.

Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotował szczegółowe wytyczne znajdujące się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022.

W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne wypoczynku, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem. Prosimy Państwa o zapoznanie się z ww. wytycznymi.

Zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą mogły być prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 15 uczniów lub 20 uczniów, w zależności od wieku uczestników oraz powierzchni sal, którymi dysponują szkoły.

Planujemy organizację akcji „Zima w mieście 2022” w pięciu szkołach podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach, ul. Partyzantów 31,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach,  ul. Staszica 2,
  • Szkoła Podstawowa  w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6,
  • Szkoła Podstawowa  w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435.

Jednak, czy akcja w danej szkole się odbędzie, ostatecznie zdecyduje liczba zapisanych uczestników. Jednocześnie informujemy, że w przypadku większej liczby chętnych dzieci, niż możliwości danej szkoły nie wszystkie dzieci zostaną przyjęte. Musimy brać pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące m.in. liczby dzieci w grupach i  powierzchni sal oraz możliwości kadrowe placówek.

Udział w akcji będzie odpłatny i wyniesie 175,00 zł (za jeden tydzień). W cenie wliczone są dwa posiłki: śniadanie i obiad, woda na bieżąco podawana dzieciom podczas całodziennego pobytu oraz artykuły papiernicze i malarskie pomocne do zoorganizowania zajęć stacjonarnych. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki, w postaci zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych lub w jej najbliższej okolicy, tj. zajęcia wyjazdowe, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-17.00, dzieci będą miały zapewnioną opiekę.

Zainteresowanych rodziców prosimy o bezpośrednie zgłaszanie się do swoich szkół, celem zapisania swoich pociech na akcję, w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju lub w szkole oraz innego, nieprzewidzianego zdarzenia losowego akcja może być odwołana o czym niezwłocznie będziemy Państwa informować.

 

ag
28.12.2021 r.

Opcje strony

do góry