Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

PESEL dla uchodźcy z Ukrainy

W środę rusza system rejestracji

Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i którzy chcą pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca.

Tzw. „PESEL uchodźcy” dotyczy wyłącznie osób, które przekroczyły granicę z Polską  nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski wcześniej otrzymują nr PESEL na dotychczasowych zasadach, tj. przy zameldowaniu lub w trybie wnioskowym z podaniem podstawy prawnej ubiegania się o numer PESEL.

  • Urzęd Miejski w Łomiankach początkowo będzie w stanie obsłużyć dziennie jedynie 15 wniosków o nadanie numeru PESEL uchodźcy. 

Szacunkowy czas obsługi jednego wniosku to pół godziny (wg. informacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Procedura jest czasochłonna gdyż wymagać będzie ustalenia statusu pobytowego cudzoziemca,  pobrania odcisków palców, skanowania zdjęcia, sporządzania kserokopii dokumentów na podstawie których ustalono tożsamość, transliteracji dokumentów sporządzonych w jęz. ukraińskim, wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych, wygenerowania profilu zaufanego i nadania kodów - co nie było konieczne przy nadawaniu nr PESEL w dotychczasowej procedurze.

 

DO CZEGO POTRZEBNY JEST PESEL?

Numerem PESEL posługujemy się w Polsce aby:

  • podjąć pracę,
  • założyć działalność gospodarczą,
  • zarejestrować się jako osoba bezrobotna,
  • założyć rachunek w banku,
  • korzystać z opieki zdrowotnej,
  • podjąć naukę w  szkole i na uczelni,
  • korzystać z pomocy finansowej Państwa.

Numerem PESEL będzie też niezbędny do złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy w Urzędzie ds. Cudzoziemców.

 

PROCEDURA NADANIA UCHODŹCY NUMERU PESEL

Do wyrobienia numeru „PESEL uchodźcy” konieczna będzie fotografia (wymogi są takie same jak do dowodu lub paszportu polskiego).

Wniosek o nadanie numeru PESEL jest formularzem sporządzonym w 3 jezykach (polskim, ukraińskim i rosyjskim). Można go złożyć w dowolnej gminie, bez względu na miejsce zamieszkania.

W trakcie procedury od osób, które ukończyły 12. lat będą pobierane odciski palców.

Szczegóły procedury można znaleźć pod linkiem:
https://lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/zalatw-sprawe-w-urzedzi/sprawy-obywatelski/pesel-uchodzcy-z-ukrainy

 

FORMA DOKUMENTU

Wnioskodawcy będą otrzymywali papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL, potwierdzenie wydania profilu zaufanego, haseł", ale nie otrzymają dokumentu w formie plastikowej karty.

Trwają prace nad wdrożeniem mobilnego  dokument tożsamości dla obywateli Ukrainy.

W przyszłości dokument można będzie „ściągnąć” i  zainstalować np. na telefonie komórkowym. Rząd zapewnia, że każdy pełnoletni obywatel Ukrainy objęty ww.  procedurą będzie mógł skorzystać z dokumentu Diia.pl (Дія пл) udostępnionego w ramach aplikacji mObywatel.

 


14.03.2022 r.
grafika:mswia

 

 

Opcje strony

do góry