Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Ciąg dalszy rozmów w sprawie Węzła Janickiego

28.04.2022 r. odbyło się piąte spotkanie w sprawie możliwości przywrócenia do realizacji Węzła Janickiego w planowanej trasie  S7.

W spotkaniu zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) tradycyjnie już uczestniczyli przedstawiciele Warszawy, Łomianek, Izabelina oraz Starych Babic.

Omówiono ogłoszone przez m.st.Warszawę wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji, która pozwoli na uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy Trasy Marii Skłodowskiej-Curie (TMSC) na odcinku od ul. Kasprowicza do planowanej S7, czyli do planowanego Węzła Janickiego. Wciąż brakuje oficjalnej informacji, co do prac nad całością TMSC. Przypomnijmy, że brak koncepcji przecięcia TMSC z S7 spowodował wykreślenie z inwestycji Węzła Janickiego, a pozostawienie Węzła Wólka. 

Odniesiono się też do projektu od dawna zapowiadanego porozumienia w sprawie współfinansowania budowy Węzła Janickiego przez okoliczne samorządy. Taką propozycję złożyła Wójt Izabelina.

Wobec różnic zdań w podejściu do problemu komunikacji w północnej części Aglomeracji Warszawskiej, Burmistrz Łomianek złożyła oświadczenie:

„Szanowni Państwo,

słuszność przebiegu spotkań w sprawie przywrócenia realizacji Węzła Janickiego, potwierdza list Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Tomasza Żuchowskiego z 21.02.2022 r., który skierował do wszystkich uczestników rozmów, i  w którym wskazywał: cyt. „naszym obowiązkiem jest spójne planowanie, analizowanie ryzyk i odpowiedzialna współpraca, polegająca na składaniu puzzli w jedną logiczną całość”.
W imieniu Samorządu Łomianek pragnę kolejny raz oświadczyć, że jesteśmy za realizacją trasy S7 w całości i bez opóźnień.

W trakcie prezentacji koncepcji przebiegu trasy i prognoz natężenia ruchu oraz na bieżących spotkaniach, GDDKiA każdorazowo ostrzega o spodziewanym, poważnym utrudnieniu zachowania płynności ruchu w obszarze oddziaływania inwestycji, o ile nie dojdzie do realizacji całej Trasy Mostu Skłodowskiej-Curie. Oznacza to, że północna część Warszawy, wraz z gminami bezpośrednio sąsiadującymi, nadal będzie miała poważne problemy komunikacyjne.

Nieporozumieniem jest rozpatrywanie fragmentu całości. Należy przyjąć, że problem znaczenia Węzła Janickiego rozpoczyna się przed granicami m.st. Warszawy, a mianowicie w Kiełpinie. Trzeba zatem rozpatrywać cały obszar od Kiełpina z Węzłem Kolejowa, do Bemowa z Węzłem z trasą S8, ponieważ wymaga tego specyfika północnego obszaru Aglomeracji Warszawskiej. Bez uwzględnienia usytuowania Węzła Kolejowa, kluczowego dla nas i dla północnej części Warszawy, jego planowanych funkcji transportowych wiążących planowaną trasę S7 z obecną DK7, nie jest możliwe rozwiązanie pozostałych problemów. Węzeł Kolejowa nie spowoduje w oczekiwanym stopniu przekierowania ruchu z dalekich kierunków na nową trasę S7, i nie ułatwi naszym mieszkańcom dostępu do niej.

Musimy z przykrością zaznaczyć, że świadomość tego faktu jest nadal niska i zidentyfikowaliśmy ją jako przyczynę niepotrzebnych nieporozumień, w tym dotyczących funkcji transpotru publicznego, co jest dla nas szczególnie istotnym elementem.

Postulujemy zatem kontynuację rozmów, z uwzględnieniem kontekstu funkcjonowania całego odcinka II planowanej trasy S7, od Węzła Kolejowa, do Węzła NS.”

Dyrektor GDDKiA przychylając się do propozycji Burmistrz zaproponował kolejne spotkanie 18.05.2022 r.

 

Poprzednie informacje znajdą Państwo w lutowym i kwietniowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego „Miasto i Gmina Łomianki”:

__________________________________________________________________

/ftp/biuletyn/BIUM_4_2022_do_netu_mniejszy.pdf

/ftp/biuletyn/BIUM_2_2022_do_netu_mniejszy.pdf

 

Maciej Krogulec
05.05.2022 r.
fot:pk
 

Opcje strony

do góry