Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – ruszają szkolenia dla grantobiorców

Działkowcy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z Unii Europejskiej. Na rozbudowę infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) czeka 50 milionów zł z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).  19 maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła szkolenia dotyczycące Projektu Grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. 

Stowarzyszenia działające w formie rodzinnych ogrodów działkowych skorzystają ze środków europejskich na działania przyczyniające się do zwiększania bioróżnorodności, tworzenia i odnawiania zieleni oraz łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu. Wsparciem objęte będą również działania poprawiające stan zieleni oraz warunki jej utrzymania, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie owadom zapylającym, a także innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska. Fundusze Europejskie pozwolą również na realizację działań o charakterze prozdrowotnym i prospołecznym.

Pieniądze z funduszy unijnych mogą być wydane na inwestycje służące dobru wspólnemu działkowców, czyli nie mogą być przyznane na przedsięwzięcia realizowane na terenie indywidualnego ogródka działkowego. Zgodnie z założeniami programu otrzymana pomoc – maksymalnie 30 procent – może być wydana na inwestycje infrastrukturalne na terenie ogrodów działkowych takie jak modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej, sieci sanitarno–kanalizacyjnych czy sieci wodociągowej. Pozwalają na budowę placów zabaw, parkingów dla rowerów, czy siłowni plenerowych.

Projekt dofinansowania zakłada, że minimum 70 otrzymanej pomocy przeznaczyć należy na inwestycje prośrodowiskowe lub edukacyjne takie jak tworzenie i odnowienie zieleni: drzew, krzewów, klombów, żywopłotów, muraw oraz nasadzenia wieloletniej roślinności z gatunków odstraszających komary i kleszcze, czy nasadzenia roślin miododajnych i tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej jak tworzenie remiz dla ptaków i owadów, zakładanie i modernizacja pasiek, budowa karmników lub budek lęgowych dla ptaków, urządzenie oczka wodnego, tworzenie miejsc schronienia i odpoczynku dla zwierząt.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych--ruszaja-szkolenia-dla-grantobiorcow

23.05.2022
Źródło: www.gov.pl
grafika:canva

Opcje strony

do góry