Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Gmina Łomianki otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3, w wysokości 23 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Łomianki w realizację Programu w bieżącym roku wynosi 5 750,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 28 750,00 zł.

Termin realizacji – do 31 grudnia 2022 r.

Wsparcie finansowe otrzymały:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach  – kwota 12 000,00 zł,
  •  Przedszkole Samorządowe w Łomiankach – kwota  3 000,00 zł,
  • Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie – kwota 2 500,00 zł,
  • Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym – kwota 2 500,00 zł
  • Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym – kwota 3 000,00 zł.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi
  • realizację działań promujących czytelnictwo
  • zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

mp
09.06.2022

 

Opcje strony

do góry