Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Święto zostało ustanowione w 1992 roku i ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami, dotyczące nie tylko przeszkód architektonicznych, lecz również związanych z dyskryminacją czy stereotypami.

Dziesięć lat temu Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie - pełne, aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach aktywności, na równi z innymi osobami – powinno być przypomniane szczególnie w tym dniu.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby z niepełnosprawnościami składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

Dziękuję za zaangażowanie i pracę organizacjom pozarządowym, które we współpracy z Gminą Łomianki wspierają osoby z niepełnosprawnościami. "Moim marzeniem jest zapewnienie pełnej dostępności m.in. architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami w placówkach, instytucjach, urzędach Gminy Łomianki. Mówiąc o potrzebie budowy nowego Urzędu Miejskiego czy OPS mam na myśli przede wszystkim likwidację barier, które wykluczają osoby z niepełnosprawnościami z życia społecznego."- powiedziała Małgorzata Żebrowska-Piotrak, burmistrz Łomianek.

jp
3.12.2022
grafika: kż

Opcje strony

do góry