Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Trasa S7 - kiedy możemy się spodziewać realizacji inwestycji rządowej - pytamy Ministerstwo Infrastruktury

Mieszkańcy Łomianek z niecierpliwością oczekują na rozpoczęcie budowy trasy S7. Burmistrz Łomianek - Małgorzata Żebrowska-Piotrak wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o informacje na jakim etapie jest ta kluczowa dla naszej Gminy inwestycja rządowa. 

Publikujemy odpowiedź Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury (cały dokument w załączonym pliku poniżej), która zawiera istotne informacje dla mieszkańców gminy: 

  • potwierdza umieszczenie północnego wylotu drogi S7 z Warszawy w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), w podziale na dwa odcinki
  • określa spodziewany termin rozpoczęcia realizacji I odcinka Czosnów-Kiełpin na lata 2024-2026, w systemie Projektuj-Buduj,
  • określa spodziewany termin rozpoczęcia realizacji II odcinka Kiełpin-Warszawa na lata 2027-2030,
  • zwraca uwagę na spore komplikacje techniczne występujące na tym odcinku, co uzasadnia decyzję o przygotowaniu w pierwszej kolejności projektu, a następnie o wyborze wykonawcy robót.

„ Na odcinku II, w rezultacie kilkuletniej współpracy z GDDKiA, uzyskaliśmy dla mieszkańców możliwość zastosowania dodatkowych zabezpieczeń ekologicznych, a koncepcja trasy została uzupełniona o drogi serwisowe spełniające nasze oczekiwania, ponieważ w przyszłości staną się naszymi ulicami” - podkreśla burmistrz Łomianek 

Wraz z zespołem kontynuuję pozytywną współpracę z GDDKiA, co znajduje wyraz w komunikacie Oddziału w Warszawie z 15.12.2022r.  https://www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/przygotowujemy-sie-do-realizacji-s7-warszawa---kielpin - dodaje burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak. 

Warto zapoznać się z załączoną do komunikatu mapą obrazującą odcinek II względem naszej miejscowości i układu komunikacyjnego. Materiały publikowaliśmy tutaj: https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/10732,Trasa-S7.html?search=38640093592&fbclid=IwAR1Pz7hAkXy3deii-pz8YvAMEHbxJ6xneVq3I4Pz2qV4AqVN9S2Q5N1d6Pk

Maciej Krogulec
19.01.2023

 

 

Opcje strony

do góry