Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW - nowy obiekt w Gminie Łomianki

25 stycznia br., wiceburmistrz Aneta Gawin z pracownikami urzędu (sekretarzem gminy, naczelnikiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, komendantem staży miejskiej) oraz samorządowcami z województwa mazowieckiego, odwiedziła Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW w Dziekanowie Leśnym. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Centrum ks. dr inż. Marek Muzyk wraz z pracownikami naukowo - dydaktycznymi UKSW.

Działalność badawcza Centrum opiera się na zastosowaniu rozwiązań cyfrowych, m.in. w energetyce opierającej się na odnawialnych źródłach energii, transporcie i logistyce, medycynie, inteligentnym monitoringu środowiska naturalnego, projektowaniu i syntezie nowych materiałów o ekstremalnych własnościach, rozwoju platform cyfrowych.

Centrum składa się z trzech ośrodków zajmujących się m.in. zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i bezpieczeństwem cyfrowych infrastruktur krytycznych mającym związek z gospodarką danymi (ośrodek Data science), wytwarzaniem renu i jego stopu w postaci proszku do zastosowania w druku 3D (ośrodek technologii materiałowych), wykorzystaniem technik pomiarowych do trójwymiarowej inwentaryzacji obiektów w przestrzeni ogólnogeograficznej, digitalizacją i mapowaniem, geomatyką (tj. zarządzaniem informacją geoprzestrzenną) i nawigacją, a także drukiem 3D (ośrodek geomatyki). (źródło: https://uksw.edu.pl/nauka/instytuty-i-centra/multidyscyplinarne-centrum-badawcze/).

ag
26.01.2023
fot.: ag, uksw

 

Opcje strony

do góry