Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Kolejne dofinansowanie gminnych inwestycji

Nowa siedziba OPS, „Dni Seniora”, zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zazielenianie ul. Warszawskiej to projekty na których realizację Gmina Łomianki pozyskała 4 mln 250 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego. Umowy na dofinansowanie podpisały Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak Burmistrz Łomianek oraz Hanna Dąbrowska – Skarbnik Gminy.

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

W ramach zadania inwestycyjnego na działce gminnej przy ul. Jaśminowej powstanie budynek Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nowy budynek OPS będzie dwukondygnacyjny z dwiema salami wielofunkcyjnymi z zapleczem socjalnym, pokojami dla poradni pedagogiczno-psychologicznej, salą do obsługi mieszkańców, dwiema salami konferencyjnymi oraz pomieszczeniami biurowymi. Wybudowany obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 10 000 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 4 000 000,00 zł

„Aktywizacja łomiankowskich seniorów poprzez organizacje wydarzeń w ramach „Dni Seniora” w Gminie Łomianki” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”

W ramach zadania z inicjatywy Rady Senioralnej działającej w gminie Łomianki od czerwca do października 2023 r. seniorzy będą obchodzili „Dni seniora” W ramach wydarzenia zaplanowana jest wycieczka historyczno-edukacyjna, cykl spektakli teatralnych oraz warsztaty twórcze dla seniorów. Odbędzie się również spotkanie integracyjne, w trakcie którego dla seniorów przewidziano szereg atrakcji.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 37 600,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 30 000,00 zł

„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Łomianki” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”

Gmina Łomianki od 10 lat realizuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Dzięki dofinansowaniu z Budżetu Województwa Mazowieckiego przeprowadzonych zostanie ok. 100 zabiegów sterylizacji/kastracji oraz zaczipowanych zostanie ok. 100 zwierząt z terenu Gminy Łomianki.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 41 200,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 20 000,00 zł

„Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ulicy Warszawskiej na odcinku: od ul. Armii Poznań do ulicy Graniczka” w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2023

Inwestycja zakłada stworzenie obszaru spacerowego wzdłuż ul. Warszawskiej przewidzianego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W ramach projektu ulica Warszawska zostanie obsadzona roślinnością zmienną sezonową, dzięki czemu przez cały rok będzie wyglądała efektownie. Zostaną zasadzone rośliny o właściwościach fitoremediacyjnych (m.in. trawy), które zminimalizują uciążliwości tras komunikacyjnych. W celu zagospodarowania istniejących rowów melioracyjnych zostaną wprowadzone gatunki hydrofitowe znoszące zalewanie i okresowe susze, a tym samym zwiększające retencję wodną. Zachowane będą dotychczas wytyczone ciągi piesze i rowerowe, gdzie dobór nawierzchni został dostosowany do użytkowników z rożnych grup społecznych, uwzględniając problemy komunikacyjne osób starszych oraz tych z ograniczonymi funkcjami ruchowymi.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 753 096,40zł

Przyznane dofinansowanie: 200 000,00 zł

ms
02.06.2023
fot.: Sejmik Województwa Mazowieckiego
 

Opcje strony

do góry