Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

21 maja 2024 wchodzi w życie Uchwała krajobrazowa Gminy Łomianki

Informujemy że jutro (tj. 21.05.2024) wchodzi w życie tzw. Uchwała krajobrazowa gminy Łomianki przyjęta Uchwałą Nr XCV/664/2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 marca 2024 roku.

Oznacza to, że nowo sytuowane tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, a także obiekty małej architektury oraz ogrodzenia muszą być sytuowane zgodnie z postanowieniami uchwały.

Uchwała pomoże zadbać o estetykę przestrzeni publicznych gminy Łomianki poprawiając tym samym krajobraz gminy.

Co z istniejącymi obiektami?

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały obiekty małej architektury nie wymagają dostosowania do wymagań uchwały. Nie ma także konieczności dostosowywania do przepisów istniejących ogrodzeń, z wyjątkiem tych, które są usytuowane w obszarze określonym w przepisach uchwały jako „niebieski - strefa B”. Ogrodzenia te należy dostosować do przepisów w okresie 2 lat. Obszar niebieski – strefa B obejmuje m. in. otoczenie Rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpińskie”.

Obowiązek dostosowania dotyczy także tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. W okresie najbliższego roku należy dostosować reklamy sytuowane na ogrodzeniach, natomiast w okresie dwóch lat wszystkie pozostałe nośniki reklamowe. Wyjątek stanowią tablice reklamowe i urządzenia reklamowe sytuowane do 20 maja 2024 roku na podstawie tzw. zgody budowlanej, czyli wzniesione w sposób legalny, z zachowaniem przewidzianych przepisami budowlanymi procedur – reklamy te nie wymagają dostosowania. 

ds
20.05.2024

Opcje strony

do góry