Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Kwietniki wyremontowane

Do końca września br. wykonawca kwietników, które powstały w ubiegłym roku w ramach kompleksowej przebudowy ulicy Warszawskiej, na własny koszt dokona ich naprawy.
Mimo że uszkodzenia tego rodzaju nie podlegają gwarancji.

Kwietniki wyremontowane

W ramach przeglądu technicznego wykonanych robót budowlanych w ul. Warszawskiej stwierdzono między innymi uszkodzenia kwietników. Ustalono, że są one w większości wynikiem nieostrożnego parkowania pojazdów. Mimo iż uszkodzenia tego rodzaju nie podlegają gwarancji uzgodniono, że wykonawca nieodpłatnie dokona naprawy uszkodzonych elementów w terminie do końca września br. Dodatkowo firma, z własnej inicjatywy, zobowiązała się do wykonania i zamontowania metalowych elementów, które zabezpieczą kwietniki przed zniszczeniem przez nieostrożnie parkujące pojazdy.

Kwietniki razem z ławeczkami miały zdobić ulicę Warszawską, więc niech zdobią!


[obrazek]
zdjęcie wykonane 02 września 2011 r.

[obrazek]
zdjęcie wykonane 19 września 2011 r.

Opcje strony

do góry