Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/242,W-trosce-o-bezpieczenstwo.html
2021-11-27, 15:30

W trosce o bezpieczeństwo

29 września br. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie - zarządca wałów przeciwpowodziowych - dokonał przeglądu odcinka wału leżącego na terenie Gminy Łomianki.

W trosce o bezpieczeństwo

29 września br. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW) - zarządca wałów przeciwpowodziowych - dokonał kolejnego przeglądu odcinka wału leżącego na terenie Gminy Łomianki. Inspektorom podczas przeglądu towarzyszył pracownik Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Ostatni okresowy przegląd wału przeprowadzony był 6 kwietnia br.
Inspektorzy potwierdzili, że stan techniczny całego lewostronnego wału rzeki Wisły na odcinku Buraków - Pieńków nadaje się do remontu.
W trakcie kontroli oceniono również stan techniczny śluzy przy Jeziorze Dziekanowskim.

[obrazek]

Na zlecenie WZMiUW rozpoczęto remont śluzy. Zdemontowano klapy i kraty, które zabrane zostały do naprawy i konserwacji. Wskazano potrzebę wykonania: iniekcji uszczelniających grunt, uszczelnienie przewodów śluzy, umocnienie materacami gabionowymi, reprofilację wierzchniej warstwy betonowej przyczółków i skrzydełek, a także wymianę uszczelek klap samoczynnych, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych.

Opcje strony