Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowe wzory deklaracji i stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

Od dziś obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 składane przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

Nowe stawki opłat są następujące:

  1. dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi nie zmienią się i nadal będą wynosiły 33,80 zł za osobę,
  2. dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zmienią się i będą wynosiły 8,50 zł za m3 wody zużytej na cele bytowe.

Jednocześnie od dziś obowiązują częściowe zwolnienia z opłaty dla wszystkich mieszkańców.

Wynoszą one:

  • 2 zł - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość dla mieszkańców budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w tym odpady zielone, w kompostowniku przydomowym,
  • 8 zł - na miesiąc od każdego posiadacza Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny) zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwolnienie dotyczy wszystkich mieszkańców bez względu na rodzaj zamieszkiwanych budynków.

Co ważne, aby skorzystać ze zwolnień opisanych powyżej, konieczne będzie złożenie nowych  deklaracji wprowadzonych Uchwałą nr XXII/189/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku.

Nowe deklaracje będą musieli złożyć:

  • wszyscy zarządcy budynków wielorodzinnych,
  • właściciele budynków jednorodzinnych, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnień  w opłatach.

Pozostali właściciele budynków jednorodzinnych nie muszą zmieniać deklaracji.

wos

03.04.2020

Opcje strony

do góry