Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Wybory prezydenckie 2020 - II tura

To trzeba wiedzieć.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca.

Osoby, które dopisały się do spisu wyborców w innych miejscowościach, niż zazwyczaj głosują, w drugiej turze również będą tam dopisane. Do spisu wyborców można dopisać się tylko jeden raz. Jeśli ktoś dopisał się przed I turą, nie może dopisać się do innego spisu przed II turą. Jeśli taka osoba chce głosować teraz w innym miejscu, musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie, w którym jest już dopisany do spisu wyborców.

Osoby, które w pierwszej turze głosowały w miejscu swojego stałego pobytu, natomiast w drugiej chciałyby zagłosować poza nim, będą miały możliwość dopisania się do spisu wyborców również online przez Profil Zaufany do wtorku 7 lipca 2020 r. do godz. 23.59 

Jutro mija termin składania wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

 

Kalendarz wyborczy II tury wyborów:

 • do 3 lipca br.:
  - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 7 lipca br.: 
  - składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
  - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  - przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;
  - doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju;
 • do 9 lipca br.:
  - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
  - zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;
 • do 10 lipca br.:
  -  składanie do urzędu gminy właściwej na miejsce ujęcia w spisie wyborców lub do konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców, wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (nie dotyczy to wyborców, którzy pobrali zaświadczenie przed pierwszym głosowaniem);
  - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.;
  - składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
  - wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
  - dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;
  - doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie po 30 czerwca 2020 r.

https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/zalatw-sprawe-w-urzedzi/sprawy-obywatelski/ybory

 

 


źródło:wybory.gov.pl
02.07.2020r.
fot.kż/canva
 

Opcje strony

do góry