Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja dotycząca umorzenia niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

W związku z art. 15 zzd ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) informujemy, iż umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie.

Umowy o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1) zawarte lub podpisane przez przedsiębiorców wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art.15 zzd w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

 

źródło:https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/
fot:kż/canva
03.07.2020r.

 

Opcje strony

do góry