Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Trwają uzgodnienia nad projektem przebudowy ulicy Rolniczej

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej od km 0+000,00 do km 2+655,09 w miejscowościach Dziekanów Nowy i Dziekanów Polski, gmina Łomianki”.

Początek opracowania od granicy z gminą Czosnów, koniec opracowania 50 m za skrzyżowaniem z ul. Stanisława Mikołajczyka.
Odcinek projektowanej ulicy w zakresie niniejszego opracowania krzyżuje się z ulicami: ul. Poziomkową, ul. Wędkarską ul. Królowej Marysieńki, ul. Stefana Batorego, ul. Literacką, ul. Podróżną oraz ul. Stanisława Mikołajczyka. Odcinek projektowanej ulicy w zakresie niniejszego opracowania przebiega przez niską zabudowę jednorodzinną.

Projekt rozbudowy drogi powiatowej przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m oraz 6,0 m, wykonanie wysp spowalniających ruch wraz z przejściami dla pieszych, wykonanie zatoki autobusowej o szerokości 3,0 m i peronów przystankowych o szerokości 3,0 m. Ponad to projekt obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m od granicy z gminą Czosnów do skrzyżowania z ulicą Poziomkową. Projektuje się wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m, wykonanie skrzyżowań z ulicami bocznymi, wykonanie zjazdów indywidualnych o zmiennej szerokości zakończonych skosami 1:1,5 oraz zjazdów publicznych o zmiennej szerokości zaokrąglonych łukami o promieniach 5,0 m i 6,0 m. Projekt rozbudowy drogi przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-odparowującymi.

Urząd Miejski w Łomiankach zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag do opracowania najpóźniej do 14 sierpnia br. na adres: umig@lomianki.pl

Opis techniczny

Przekrój ark. 1

Przekrój ark. 2

Projekt zagospodarowania terenu ark. 1

Projekt zagospodarowania terenu ark. 2

Projekt zagospodarowania terenu ark. 3

Projekt zagospodarowania terenu ark. 4

 

31.07.2020

Opcje strony

do góry