Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. mobilności

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego ds. mobilności.
KDS ds. mobilności to oddolny ruch mieszkańców Gminy Łomianki. Jego głównym celem jest stworzenie strategii na rzecz zrównoważonego podejścia mieszkańców i władz gminy do szeroko rozumianego pojęcia mobilności. Transport indywidualny i zbiorowy, sposoby przemieszczania się mieszkańców, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz mobilność miejska i aglomeracyjna to główne kierunki naszych działań.

Plany na najbliższą przyszłość to próba wdrożenia pilotażowego roweru miejskiego w gminie, dalsza modernizacja floty KMŁ Łomianki oraz pilotaż programu nieodpłatnego wynajmu rowerów cargo dla naszych seniorów. Przewodniczącym KDS ds. mobilności jest Paweł Stasiak. 

Najbliższe spotkanie planowane jest 19 października 2020 r. o 18:30 w Centrum Kultury

Swoje zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: aleksandra.jankowska@lomianki.pl

Aleksandra Jankowska
grafika: canva/kż

22.09.2020
 

Opcje strony

do góry