Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Ryzyko wystąpienia zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W związku z opublikowaniem przez Europejki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności alertu dotyczącego ryzyka wystąpienia zjadliwej grypy ptaków (HPAI), po stwierdzeniu nowych ognisk choroby na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu, Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach przesyła materiały dla hodowców drobiu odnośnie aktualnego zagrożenia wystąpienia HPAI w Polsce.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim przypomina zasady jakimi powinni się kierować hodowcy drobiu, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt,
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • stosować w gospodarstwie odzież ochronną oraz po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umyć ręce wodą z mydłem,
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarze weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu mając na uwadze objawy jak nagły spadek nieśności, nagłe zwiększone padnięcia drobiu, wycieki z oczu i nosa połączone ze zwiększonymi upadkami.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim
grafika: wawazach.piwet.net
16.11.2020
az

Opcje strony

do góry