Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zagrożenia zdrowotne związane z korzystaniem z fontann dekoracyjnych

Fontanny w przestrzeni publicznej stanowią ozdobne elementy architektury, które schładzają powietrze w najbliższym otoczeniu. Miejsca w pobliżu fontann są miejscem odpoczynku i ochłody, zwłaszcza w upalne dni, kiedy wszyscy poszukują chłodu i orzeźwienia.

Woda w fontannach dekoracyjnych nie nadaje się do picia, mycia i do kąpieli.  

Pamiętajmy, że korzystanie z fontann dekoracyjnych stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi.

- woda w fontannach nie podlega badaniom i nie jest pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- z fontann korzystają zwierzęta, szczególnie ptaki, koty i psy, które nierzadko załatwiają w nich swoje potrzeby fizjologiczne, co może sprzyjać zanieczyszczeniu fontann pasożytami,

- zwykłe moczenie stóp w fontannie może być szkodliwe dla naszego zdrowia, a szczególnie dla zdrowia dzieci, u których układ odpornościowy nie jest w pełni rozwinięty.

- kąpiele w fontannach mogą być przyczyną urazów. Mokre obrzeża i płyta fontanny, na które wylewa się woda są śliskie i wchodzenie na nie i bieganie w wodzie może grozić poślizgnięciem, upadkiem, urazem głowy czy skaleczeniem.

- woda w fontannach wygląda na czystą, w rzeczywistości jednak nie nadaje się do mycia, a tym bardziej do spożywania, gdyż może być szkodliwa dla zdrowia z uwagi na obecność drobnoustrojów, także tych chorobotwórczych.

Fontanny miejskie mogą być siedliskiem gronkowców, salmonelli, bakterii kałowych, wszelkich pasożytów odzwierzęcych, bakterii i wirusów powodujących zatrucia pokarmowe, reakcje alergiczne i zapalne skóry. Na powierzchniach dużych fontann mogą występować sinice i różne glony niebezpieczne dla skóry, a nawet powodujące silne zatrucia całego organizmu.

Chorobotwórcze patogeny, które znaleźć można w fontannach mogą powodować:

- reakcje alergiczne w postaci wysypki,

- grzybice stóp lub inne choroby skóry,

- zapalenia spojówek,

- zapalenia uszu,

- ostre zapalenia płuc wywołane pałeczkami Legionella,

- schorzenia dróg oddechowych,

- zakażenie gronkowcem, które grozi zapaleniem oskrzeli, płuc, tchawicy, migdałków,

- zakażenie paciorkowcami, które grozi zapaleniem gardła, płuc, a nawet opon mózgowo-rdzeniowych,

- infekcje dróg moczowych i pęcherza spowodowane bakteriami Escherichia coli.

Fontanny są źródłem aerozolu wodno-powietrznego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Wraz z pęcherzykami powietrza w pobliżu tych urządzeń mogą unosić się mikroorganizmy chorobotwórcze, w tym pałeczki bakterii z rodzaju Legionella, które wywołują groźną chorobę zakaźna legionellozę. Wdychanie aerozolu wodno-powietrznego zanieczyszczonego mikroorganizmami może być niebezpieczne dla zdrowia osób przebywających w bliskim sąsiedztwie fontann, szczególnie dzieci. 

Korzystajmy z miejsc przygotowanych z myślą o bezpiecznej zabawie w wodzie, takich jak pływalnie kryte i odkryte, aquaparki oraz kąpieliska oraz z urządzeń służących do schładzania ciała, takich jak kurtyny wodne i wodne place zabaw. Nad bezpieczeństwem wody w tych obiektach czuwają nie tylko ich organizatorzy, ale również Państwowa Inspekcja Sanitarna.

(wykorzystano informacje zawarte w stanowisku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz w opracowaniach GIS)

Opcje strony

do góry