Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Bezpłatne kursy języka angielskiego

Trwa rekrutacja w ramach projektu: „Globalne umiejętności języka angielskiego i rozwoju osobistego dla pracowników powiatu Warszawa Zachodnia”, współfinansowanego ze środków EFS.

Trwa rekrutacja w ramach projektu „Globalne umiejętności języka angielskiego i rozwoju osobistego dla pracowników powiatu Warszawa Zachodnia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie kierowane jest wyłącznie do mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego, spełniających łącznie podane poniżej kryteria podstawowe: 
1) osób powyżej 18 roku życia,
2) osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
3) osób zameldowanych na stałe lub na pobyt czasowy na terenie powiatu Warszawa Zachodnia.

W 50% Projekt skierowany jest do osób w wieku 45+. Wśród osób, które spełnią kryterium określone w ust. 1 pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które spełniają przynajmniej jedno z kryteriów priorytetowych, określone zapisami projektu:
1. mieszkają na terenach wiejskich;
2. osoby do 25 roku życia, zagrożone zwolnieniem z pracy – w tym grupowym;
3. matki wracające do pracy;
4. osoby niepełnosprawne;
5. pracownicy mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Kurs będzie realizowany w terminie 19.09.2011 r.-10.06.2012 r., zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się 2 x w tygodniu po 90 minut, a zajęcia z rozwoju osobowego raz na kwartał.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz rozwój osobowy 50 pracujących na terenie województwa mazowieckiego mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego, a także  umożliwienie sformalizowania posiadanych kwalifikacji językowych poprzez zdanie egzaminu TOEIC, podniesienie atrakcyjności  i kompetencji zawodowych na lokalnym rynku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zobligowane są do wypełnienia i złożenia dokumentów rekrutacyjnych -  szczegółowe informacje na www.globalschool.pl

Opcje strony

do góry