Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowa taryfa, nowe zasady ZTM Warszawa

16 sierpnia br. wchodzi w życie nowa taryfa przewozowa ZTM Warszawa – zmieniają się ceny biletów oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części kontraktu, zakodowanego na karcie miejskiej.

16 sierpnia wchodzi w życie nowa taryfa przewozowa – zmieniają się ceny biletów oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części kontraktu, zakodowanego na karcie miejskiej.

[obrazek]

Zgodnie z zapisami nowej taryfy przewozowej (obowiązującej od 16 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. - uchwała nr XVI/301/2011 Rady m. st. Warszawy z 26 maja 2011 r. – załącznik nr 1. – taryfa przewozowa, Dział III, Rozdział 3), niewykorzystaną część kontraktu nadal będzie można zwracać w kasach ZTM.

W przypadku imiennych biletów z nowej taryfy będą to mogli zrobić jedynie właściciele lub osoby do tego upoważnione (posiadające pełnomocnictwo). Zwrotu będzie można dokonać w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM przy ul. Żelaznej 61 lub na stacji metra Świętokrzyska.

Procedura odzyskania niewykorzystanej części kontraktu będzie prosta. Wystarczy wypełnienie odpowiedniego oświadczenia oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających tożsamość lub okazanie dowodu zakupu biletu - paragonu, rachunku lub faktury.

Za zwrot biletów długookresowych, które zostały aktywowane trzeba zapłacić tzw. opłatę manipulacyjną w wysokości 20 proc. wartości nominalnej biletu. W przypadku biletów z nowej taryfy będzie to jednak nie więcej niż 50 zł.

Przypominamy, że wszystkie „stare” bilety, aktywowane przed 16 sierpnia (w tym także wycofywane 30-dniowe na jedną linię, 7- i 14-dniowe) zachowują ważność, a niewykorzystaną część biletu będzie można zwracać (jeszcze na starych zasadach) w kasach ZTM.

Ile zaoszczędzi pasażer, który musi nagle wyjechać a nie chce stracić pieniędzy? W przypadku biletu 30-dniowego ważnego w 1. i 2. strefie, kupionego np. 10 sierpnia i zwróconego 20 sierpnia, po pobraniu opłaty manipulacyjnej (20 proc. wartości biletu od nominalnej wartości biletu, czyli 116 zł, 11 dni użytkowania) będzie to kwota 58,71 zł.

Za zwrot nieskasowanych/nieaktywowanych biletów ze starej taryfy opłata nie będzie pobierana. Nieaktualne bilety można zwracać przez 6 miesięcy od wejścia w życie nowej taryfy.

[obrazek]

Opcje strony

do góry