Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Pomoc w ramach "Małych projektów"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


Wnioski należy składać w terminie od 05.09.2011r. do 30.09.2011r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2011 r. o godzinie 16.00

Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio (tj. osobiście) w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów (budynek Urzędu Gminy Czosnów).

Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: 750 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 - wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 - wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji określonych w LSR,
 - kryteria  wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji  projektu w ramach LSR,
 - minimalne wymagania, których  spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – www.lgdkampinos.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl

Minimalne wymagania, jakie musi spełnić projekt, aby został wybrany do dofinansowania – 20 pkt.

Pytania prosimy kierować na email: biuro@lgdkampinos.pl lub tel.: 22 794 04 88.
Wnioskodawcy mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych po wcześniejszym umówieniu się z biurem stowarzyszenia.

Opcje strony

do góry