Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja dla pasażerów „KMŁ”

1 października 2011 r., uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach z 21 lipca 2011r., wchodzi w życie nowa Taryfa Przewozowa, obowiązująca w autobusach linii „KMŁ”.

Informacja dla pasażerów „KMŁ”

Uchwałą nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. nowa Taryfa Przewozowa, obowiązująca w autobusach linii „KMŁ”.
Wprowadzono nową strefę komunikacyjną, oznaczoną w taryfie jako strefa D, obejmującą wyłącznie obszar gminy Łomianki. W tej strefie ceny biletów jednorazowych pozostają bez zmian.
Zmiany cen biletów i opłat wprowadzone będą w trzech etapach:

I etap: od dnia 01 października 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.
II etap: od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.
III etap: od 01 września 2013 r.

Dodatkowe ważne informacje i przypomnienia:
1. Pasażerowie, którzy chcą przewozić rower w autobusie muszą pamiętać, że o możliwości przewiezienia roweru decyduje kierowca autobusu oraz pozostali pasażerowie pojazdu. Zgodnie z postanowieniem § 14., ust. 3. Regulaminu Przewozu osób i bagażu środkami „KMŁ” Sp. z o.o. w autobusie wolno przewozić nie więcej, niż jeden rower, z zachowaniem postanowień § 8 i § 12, z których wynika, że bagaż inny, niż wózek dziecięcy może być przewożony tylko wówczas, gdy nie zasłania widoczności i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu, a także żaden inny pasażer nie żąda zwolnienia miejsca dla ustawienia przewożonego wózka dziecięcego.
2. Bilety powinno się nabywać w wyznaczonych punktach sprzedaży, których wykaz znajduje się na stronie www.kmlomianki.info. Kierowca może odmówić sprzedaży biletu. Odmowa sprzedaży biletu przez kierowcę nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.
3. W okresie przejściowym, nie dłużej niż w ciągu pierwszych 2 miesięcy obowiązywania niniejszej taryfy przewozowej, pasażerowie, którzy są w posiadaniu biletów jednorazowych poprzedniej taryfy przewozowej, mogą:
-   zwrócić bilety w kasie KMŁ - w Kiełpinie, ul. Rolnicza 244, w godzinach 8:00-9:30 i 12:00-14:30, w dni powszednie;
-   wykorzystać bilety, pod warunkiem dopłacenia u kierowcy autobusu różnicy wynikającej z obowiązującej ceny za przejazd normalny lub ulgowy – w zależności od uprawnień, posiadanych przez pasażera.

Więcej na temat biletów i opłat obowiązujących w autobusach linii KMŁ na stronie www.kmlomianki.info                    
[obrazek]

Opcje strony

do góry