Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7645,Sposob-na-Sukces.html
2022-09-25, 13:59

Sposób na Sukces

Przedmiotem oceny XII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" są przedsięwzięcia mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi.

"Sposób na Sukces"

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii, weź udział w XII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne
, osoby prawne, tj. spółki prawa handlowego, samorządy gminne oraz powiatowe, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe, inne.

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.


REGULAMIN XII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES
na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich

KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu

[obrazek]

Termin nadsyłania zgłoszeń  konkursowych ustala się do 15 października 2011 roku.

Opcje strony