Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

„Przełamujemy bariery - dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, w ramach ogłoszonego konkursu, poszukuje najlepszych przykładów lokalnych działań, inicjatyw, strategii, dobrych praktyk aktywizujących niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miasteczek.

[obrazek]

„Przełamujemy bariery - dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”


Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ogłasza konkurs  „Przełamujemy bariery - dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”.
Program współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
[obrazek]

Poszukujemy najlepszych przykładów lokalnych działań, inicjatyw, strategii, dobrych praktyk aktywizujących niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miasteczek. Działań sprzyjających samodzielności osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianiu pozytywnych postaw wobec tych osób.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 listopada 2011 r.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Każdy, kto słyszał o interesującym projekcie/ inicjatywie/ działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych na wsi lub w niewielkim mieście, może nadesłać zgłoszenie do konkursu. Nagrodzone mogą zostać inicjatywy zarówno przedstawicieli samorządów, Publicznych Punktów Dostępu do Internetu np. Centrów Kształcenia na Odległość na Wsi (e-Centrów), Gminnych Centrów Informacji itp., lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej jak i wszelkich innych, formalnych i nieformalnych grup działania.

Nagradzamy lokalnych  liderów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Pula nagród przewidzianych w konkursie wynosi 2500 zł.
Nagrodami w konkursie są:
· za zajęcie 1 miejsca – laptop
· za zajęcie 2 i 3 miejsca – aparaty cyfrowe

Kompletne zgłoszenie należy składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską w godzinach pracy Fundacji tj. 9.00-16.00, od poniedziałku do piątku, do 16 listopada 2011 r. na adres Organizatora: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, lub mailem na adres: konkurs@idn.org.pl z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki”.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu

Opcje strony

do góry