Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

„Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z Akademią Leona Koźmińskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”.

 „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z Akademią Leona Koźmińskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2011 r. o godz. 18.00 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ulicy Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim.
Podczas spotkania zostaną przedstawione szczegółowe informacje na temat projektu, kryteriów naboru oraz procedury rekrutacyjnej.

Projekt „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”, skierowany jest do osób, które chcą uruchomić działalność  gospodarczą w jednym z  tzw. sektorów kreatywnych do których zalicza się m.in. architekturę, antyki, rynek sztuki, gry komputerowe, rękodzieło, wzornictwo przemysłowe, projektowanie mody, film i wideo, fotografię, muzykę, sztukę teatralną, publikację i działalność wydawniczą.

Uczestnicy projektu zostaną objęci bogatym programem szkoleniowo–doradczym, otrzymają dotację w wys. do 40 tys. zł na rozwój firmy, a także przez 6 lub 12 miesięcy wsparcie pomostowe w wysokości 1300 zł.  
O udział w projekcie mogą ubiegać się pełnoletni mieszkańcy Metropolitarnego Obszaru Warszawy, o każdym statusie na rynku pracy. W Projekcie przewidziana pula miejsc dla kobiet (50%), osób w wieku 45+ (25%) i osób niepełnosprawnych (10%).

Projekt "Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych" zrealizuje Akademia Leona Koźmińskiego, która otrzymała na jego realizację ponad 6,1 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r.
[obrazek]

Opcje strony

do góry