Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Edukacja kluczem do przyszłości

Celem projektu "Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" jest przede wszystkim podniesienie poziomu nauczania.

Edukacja kluczem do przyszłości

"Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" to projekt realizowany jest przez Gminę Łomianki we współpracy ze szkołami w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania w szkołach na terenie Gminy Łomianki poprzez wyrównywanie braków w opanowaniu materiału programowego, rozwijanie talentów i rozbudzanie zainteresowań uczniów w dziewięciu profilach tematycznych.

Gorąco zachęcamy do korzystania z zajęć pozalekcyjnych, jakie oferowanych w ramach projektu. Rekrutacja na zajęcia odbywa się w sposób ciągły, wystarczy tylko wypełnić ankietę rekrutacyjną, która dostępna jest w Biurze Projektu przy ul. Warszawskiej 115 pok. 22 oraz w szkołach objętych projektem.
Aktualny harmonogram zajęć znajduje się w każdej szkole.
[obrazek]

Opcje strony

do góry